Mam zawód - mam pracę w regionie

Aktualizacja z projektu Mam zawód…

Najnowsza aktualizacja nie wnosi wielkich zmian, ale wykreślono kilku uczestników oraz przesunęła się lista rezerwowa. Należy pamiętać, iż nowo zakwalifikowane osoby są zobowiązane do uczęszczania od tego tygodnia na zajęcia z doradztwa zawodowego grupowego.

Lista_rankingowa_AKTUALIZACJA_5.12.2013_z_podzialem_na_s