Wiadomości

Badania bilansowe w klasach maturalnych

NA PROŚBĘ SZKOLNEJ PIELĘGNIARKI

UCZNIOWIE KLAS TRZECICH LO I CZWARTYCH TECHNIKUM

BĘDĄ PODDANI BADANIOM BILANSOWYM.

BADANIA TRWAJĄ ŚREDNIO OK. 10 MIN. DLA JEDNEJ OSOBY.

UCZNIOWIE BĘDĄ WYCHODZIĆ Z LEKCJI PO 2 OSOBY

I BĘDĄ SIĘ WYMIENIAĆ W MIARĘ POTRZEBY.

BADANIA ZAPLANOWANO WG NASTEPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

WTOREK 4.12 – OD 8.00 DO 14.00 –KLASA 3A

ŚRODA 5.12– OD 8.00 DO 14.00 –KLASA 3C

CZWARTEK 6.12– OD 8.00 DO 14.00 –KLASA 3B

PIĄTEK 7.12 – OD 8.00 DO 14.00 –KLASA 4TB

PONIEDZIAŁEK 10.12 –OD 8.00 DO 14.00 –KLASA 4TF

WTOREK 11.12- OD 8.00 DO 14.00 –KLASA 4TD

ŚRODA 12.12- OD 8.00 DO 14.00 –KLASA 4TA