Informacje - Akcja "Staż"

Biuro Projektu

 

 

Biuro projektu: gabinet 201 (2 piętro)

Koordynator projektu: Zbigniew Pałasz – wicedyrektor Zespołu Szkół nr 6

Telefon kontaktowy: +48 32 4717264 w. 201 (lub 500)

E-mail: zbigniew.palasz@zs6sobieski.edu.pl

W przypadku nieobecności dokumenty można zostawiać w Sekretariacie Uczniowskim (106).