Wpisy - Akcja "Staż"

Rekrutacja do projektu rozpoczęta

Uwaga pierwszy nabór w projekcie:

Od 25.01.2024 r. do 8.02.2024 trwa nabór do projektu stażowego dla uczniów w zawodzie technik analityk, technik informatyk, technik mechatronik ( klasy 4ai – grupa technik analityk, 4ai – grupa technik informatyk, 4me – technik mechatronik)

UWAGA!!! Nabór przedłużono do 15 lutego 2024 roku.

By zgłosić się do projektu należy w podanym terminie należy:

Przeczytać uważnie:

  1. Regulamin staży uczniowskich.
  2. Księgę standardów.

Wypełnić:

  1. Formularz zgłoszeniowy uczestnika (UWAGA! W przypadku uczniów niepełnoletnich załączniki wypełnia rodzic/opiekun prawny)
  2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Wnioskodawcę w projekcie.
  3. Warto wypełnić także od razu Formularz uczestnika projektu – dokument bardzo podobny do formularza uczestnika jednak zawierający dane istotne do przygotowania umowy o staż.

Następnie można zwrócić się do pracodawców z prośbą o wypełnienie:

  1. Formularz Pracodawcy u którego realizowany jest staż uczniowski w projekcie, można pracodawcom przedstawić zapisy ważnych dla nich dokumentów.
  2. Księgę standardów dla pracodawcy i stażysty.
  3. Regulamin projektu.
  4. Pismo od szkoły ze skróconą informacją o projekcie.

Warto zapoznać pracodawców ze wzorem umowy stażowej przed jej podpisaniem:

Wzór umowy stażowej