Wydarzenia

#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie w Sobieskim


Miasto Jastrzębie – Zdrój we współpracy ze Stowarzyszeniem „EBI ASSOCIATION” uzyskało dotację z Unii Europejskiej na realizację trzech projektów w ramach nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+.

Projekty mają na celu wsparcie uczniów jastrzębskich szkół poprzez organizację staży uczniowskich w rzeczywistym środowisku pracy, tj. w podmiotach (u os. fizycznych, os. prawnych albo w jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie. W wyniku projektów uczniowie/uczennice podniosą/nabędą umiejętności praktyczne, doświadczenie zawodowe, kompetencje społeczne i/lub umiejętności zawodowe.

1. Projekt „Akcja Staż! – Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6”, którego głównym celem jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju poprzez organizację staży uczniowskich w sumarycznej liczbie 44 660 godzin dla uczniów/uczennic Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego realizowany będzie w okresie od 01.01.2024 do 28.02.2025.
· wartość projektu – 1 372 491,12 zł.
· dofinansowanie z Funduszy Europejskich – 1 235 242,00 zł.

2. Projekt „Krok w przyszłość z doświadczeniem! Staże dla uczniów ZS nr 2”, którego głównym celem jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju poprzez organizację staży uczniowskich w sumarycznej liczbie 30 800 godzin dla uczniów/uczennic Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego, będzie realizowany w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2025.
· wartość projektu – 985 985.00 zł.
· dofinansowanie z Funduszy Europejskich – 887 386.50 zł.

3. Projekt „Dogonić zawód – staże dla uczniów ZS nr 5 i ZSTB”, którego głównym celem jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju poprzez organizację staży uczniowskich w sumarycznej liczbie 14 700 godzin dla uczniów/uczennic Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II i Technikum nr 5 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Branżowych realizowany będzie w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2025.
· wartość projektu – 470 583,75 zł.
· dofinansowanie z Funduszy Europejskich – 423 525,37 zł.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie