Wydarzenia

“Górnictwo na fali”

4 listopada br. grupa uczniów klasy 2B, 2tm oraz 3D pod opieką p. Agaty Zabadaj oraz p. Barbary Sowińskiej miała przyjemność uczestniczyć w projekcie „Górnictwo na fali”.

Miejscem przeprowadzenia zajęć i jednocześnie poligonem do prowadzenia eksperymentów w warunkach nieodbiegających znacząco od rzeczywistych, były podziemia Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu.

Celem projektu „Górnictwo na fali” była popularyzacja wśród społeczności województwa śląskiego, w tym przede wszystkim wśród młodzieży szkolnej, zjawiska fali fizycznej, a dzięki temu – aktualnych zagadnień naukowo-badawczych. Podstawowe pojęcia fizyczne były prezentowane przez pryzmat praktycznego zastosowania zjawisk fizycznych w technice, w szczególności w technologiach wykorzystywanych współcześnie w górnictwie. Uczestnicy warsztatów mogli własnoręcznie przeprowadzać niektóre eksperymenty z użyciem nowoczesnych urządzeń górniczych wykorzystujących różne rodzaje fal fizycznych, od fali mechanicznej aż do naturalnego promieniowania gamma.

Realizatorami projektu byli Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach oraz wchodząca w skład Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”.