Wiadomości

Harmonogram matur próbnych z matematyki dla tegorocznych absolwentów

HARMONOGRAM MATURY PRÓBNEJ Z MATEMATYKI

ZAPLANOWANEJ NA DZIEŃ 06 MARZEC 2014 ROKU.

W  ZESPOLE SZKÓŁ NR 6

GODZINA ROZPOCZĘCIA 7.45

CZAS TRWANIA: LEKCJA 0-1-2-3

 

UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE PROSZENI SĄ O OBECNOŚĆ O GODZINIE 7.30

ARKUSZE EGZAMINACYJNE NAUCZYCIELE ROZPOCZYNAJĄCY EGZAMIN POBIERAJĄ W SEKRETARIACIE DYREKTORA.

Uczniowie klasy 3ac zdają egzamin w Sali 207.

Nauczyciel nadzorujący: W. Gardziejewski (l.0-1) A. Karwowska Poleszak (l. 2-3)

Uczniowie klasy 3b zdają egzamin w Sali 209.

Nauczyciel nadzorujący: J. Przygodzka

Uczniowie klasy 3c i 4ta zdają egzamin w Sali 123.

Nauczyciel nadzorujący: M. Kordiaczyńska

Uczniowie klasy 4tb zdają egzamin w Sali 114.

Nauczyciel nadzorujący: B. Wicher

Uczniowie klasy 4tc zdają egzamin w Sali 210.

Nauczyciel nadzorujący: ks. Dombek (l.0-1), E. Szatkowska (l.2-3)

 Uczniowie klasy 4td zdają egzamin w Sali 121.

Nauczyciele nadzorujący: A. Śmigielski  (l.0-1) B. Sowińska (l. 2-3)

Uczniowie klasy 4tf zdają egzamin w Sali 108.

Nauczyciele nadzorujący: J. Kłopeć (na l. 0-1), W. Warchał (na l. 2-3)

Uczniowie klasy 4tm zdają egzamin w Sali 212.

Nauczyciele nadzorujący: A. Grześ

Od lekcji 4 klasy maturalne kontynuują lekcje wg planu!

Jolanta Kłopeć