Wiadomości

Informacje o próbnej maturze

Podobnie jak w latach ubiegłych nasza szkoła została zgłoszona do akcji Próbna Matura z Operonem. Na podstawie deklaracji wstępnych ustalono, że uczniowie wezma udział w egzaminach próbnych z przedmiotów wybranych (jak w tabelce poniżej)

 

Harmonogram:

  1. 18 października – zakończenie przyjmowania zgłoszeń do programu. Do tego dnia można samodzielnie lub telefonicznie zmieniać liczbę arkuszy zamawianych w ramach akcji.
  2. Jeśli szkoła zostanie zgłoszona do programu do 18 października, arkusze maturalne w liczbie wskazanej w zgłoszeniu dotrą do szkoły najpóźniej 25 listopada. Późniejsze zgłoszenia mogą oznaczać udostępnienie szkole arkuszy w formie elektronicznej poprzez stronę internetową, bez opcji wysłania ich w formie wydrukowanej.
  3. 22 lub 25 listopada – dostawa adresowanej imiennie do dyrektora, zapieczętowanej przesyłki z wydrukowanymi arkuszami dla każdego ucznia oraz nagraniami do egzaminów z języków obcych
  4. 26 listopada o godz. 9.00 – początek próbnej matury z języka polskiego w zakresie podstawowym, czas trwania: 170 min.
  5. 27 listopada o godz. 9.00 – początek próbnej matury z matematyki w zakresie podstawowym, czas trwania: 170 min.
  6. 28 listopada o godz. 9.00 – początek próbnej matury z języków obcych (język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) w zakresie podstawowym, czas trwania: 120 min, lub rozszerzonym, czas trwania: cz. I – 120 min, cz. II – 70 min.
  7. 29 listopada o godz. 9.00 – początek próbnej matury w zakresie rozszerzonym z matematyki i języka polskiego (czas trwania: 180 min) oraz przedmiotów dodatkowych: historii, WOS-u, biologii, chemii, geografii, fizyki i astronomii w zakresie podstawowym (czas trwania: 120 min) i rozszerzonym (czas trwania: 150 min lub 180 min – historia, WOS).
  8. Dzień następny po każdym z egzaminów – opublikowanie odpowiedzi do testów na stronie www.gieldamaturalna.pl oraz na łamach „Gazety Wyborczej”.
  9. 27 listopada – inauguracja panelu do wpisywania wyników egzaminów – wszelkie informacje o nim będziemy sukcesywnie przesyłać mailowo.
  10. Początek stycznia 2014 – przekazanie szkołom raportów podsumowujących wyniki próbnej matury.

Szczegółowy harmonogram dla naszej szkoły zostanie podany oddzielnie.