Wydarzenia

Kiermasz podręczników – informacja dla absolwentów!!!

W dniach:

 czwartek(05.09)-8.00-13.00

piątek(06.09)-8.00-13.00

 Będą przyjmowane w bibliotece podręczniki tylko od absolwentów szkoły.

Każdy sprzedający musi sporządzić karteczki:

(karteczki   do wypełnienia będą dostępne w bibliotece) :

  1. 1.    w jednym egzemplarzu wykaz wszystkich podręczników do sprzedaży wg poniższego wzoru; konieczne jest uwzględnienie na nim kolejności numerowania podręczników (na formacie  minimum A5):

 

Nazwisko i imię
Klasa w r. szk. 2011/2012 lub absolwent
Spis podręczników wg. tytułów np.:
  1. Język polski do kl. I
  2. Matematyka do kl. I
  3. Elektrotechnika
  4. ….

 

Cena

 

15,00

10,00

12,00

 

  1. opis każdego podręcznika wg załączonego wzoru na oddzielnej kartce, którą należy zamieścić w książce

      (na formacie minimum A6):

Nazwisko i imię
Klasa w r. szk. 2011/2012 lub absolwent
Tytuł podręcznika
Cena

 

Daty i godziny rozliczenia sprzedanych książek podane zostaną po kiermaszu.