Wydarzenia

Kiermasz podręczników – informacja dla uczniów !!!

Wszyscy uczniowie, którzy chcą sprzedać lub kupić książki proszeni są o przyniesienie książek  i gotówki we wtorek (10.09),  w tym dniu odbędą się w czasie lekcji odsprzedaże  książek między klasami  według podanego w późniejszym terminie harmonogramu .

Książki, których nie uda się sprzedać w tej formie  przyjmowane będą w ten sam dzień w bibliotece (po odsprzedażach klasowych) .

Kiermasz książki odbędzie się w środę (11.09) w bibliotece szkolnej

9.00-11.00-sprzedaż dla klas III i IV :

11.00-14.00-sprzedaż dla uczniów klas I

Każdy sprzedający( dotyczy tylko książek sprzedawanych na kiermaszu)   musi sporządzić karteczki:

(karteczki   do wypełnienia będą dostępne w bibliotece) :

  1. 1.    w jednym egzemplarzu wykaz wszystkich podręczników do sprzedaży wg poniższego wzoru; konieczne jest uwzględnienie na nim kolejności numerowania podręczników (na formacie  minimum A5):

 

 

Nazwisko i imię
Klasa w r. szk. 2011/2012 lub absolwent
Spis podręczników wg. tytułów np.:

  1. Język polski do kl. I
  2. Matematyka do kl. I
  3. Elektrotechnika
  4. ….

 

Cena

15,00
10,00
12,00

 

  1. opis każdego podręcznika wg załączonego wzoru na oddzielnej kartce, którą należy zamieścić w książce

      (na formacie minimum A6):

 

Nazwisko i imię
Klasa w r. szk. 2011/2012 lub absolwent
Tytuł podręcznika
Cena

 

Daty i godziny rozliczenia sprzedanych książek podane zostaną po kiermaszu.