Wiadomości

Konkurs Berlin/Paryż

Zespół Szkół nr 3 organizuje konkurs:

KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Co ciekawego w 7 dni można zobaczyć w Berlinie i w Paryżu?

1. Cele konkursu :
– popularyzacja krajów francusko i niemieckojęzycznych,
– rozwijanie zainteresowań kulturą i cywilizacją krajów francuskiego i niemieckiego obszaru językowego,
– wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania języka francuskiego i niemieckiego wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

2. Regulamin konkursu:
– konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
– warunkiem uczestnictwa jest przesłanie prezentacji  do dnia 5 maja 2013r. do swojego nauczyciela lub na adres mrgardziejewski@gmail.com – podając swoje imię, nazwisko, klasę i nauczyciela j. niemieckiego lub francuskiego,
– Uczeń dokonuje prezentacji jako pracownik fikcyjnego biura podróży!!!!!!!!

3. Uwagi organizacyjne :
– w konkursie mogą wziąć udział uczniowie 1,2,3 klas szkół ponadgimnazjalnych,
– w konkursie każda szkoła zgłasza dowolną ilość prezentacji ale każdy uczeń może wykonać tylko jedną,
– prezentacja może zawierać maksymalnie do 25 slajdów,
– prezentacja może zawierać zdjęcia, opisy, dźwięki tylko w języku polskim,
– termin ogłoszenia wyników oraz rozdania nagród zostanie ustalony po przejrzeniu wszystkich prezentacji przez JURY konkursu, które oceni atrakcyjność i treść prezentacji,
– ogłoszenie wyników i pokaz najciekawszych prezentacji odbędzie się w Zespole Szkół nr 3 w podanym terminie,
– laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe,
– werdykt jury jest niepodważalny.