Mam zawód - mam pracę w regionie

Kursy i szkolenia w ramach projektu “Mam zawód…” – aktualizacja

Poniżej zamieszczona została tabela zawierająca zaktualizowane informacje dotyczące kursów oraz innych form wsparcia dla uczestników projektu “Mam zawód – mam pracę w regionie”.

Tabela_z_wybranymi_kursami_25.03.2014