Wydarzenia

Lekcja otwarta na temat funduszy unijnych

19 listopada 2012 nauczycielka informatyki mgr Barbara Halska i polonistka mgr Lidia Różacka przeprowadziły – w obecności 3 dyrektorów oraz nauczycieli kontraktowych – wspólną dwugodzinną lekcję w informatycznej klasie maturalnej IVtb na temat: “Wykorzystywanie funduszy europejskich w kulturze”.
Po wstępnym zagajeniu i dyskusji z uczniami o widocznych wokół przedsięwzięciach związanych ze środkami pozyskanymi z UE, doszliśmy razem do wniosku, iż najwięcej ich znamy z budownictwa i nauki. Tym bardziej więc zasadne okazało się rozszerzenie tej wiedzy. Posłużyła temu prezentacja multimedialna z otrzymanej płyty, przedstawiająca obiekty kultury wzbogacone wielorako dzięki funduszom europejskim.
Następnie przeszłyśmy do zasadniczej części lekcji. Chłopcy zostali podzieleni wg nietypowego kryterium na 6 ‘kolorowych’ pięcioosobowych grup. Sami przydzielili sobie role wg otrzymanych materiałów (lider, lektor, kwerendysta-reasercher, grafik, poseł, strażnik czasu i sprawozdawca), po czym lider wylosował kartkę z opisem obiektu i podanym źródłem internetowym. Były to np. Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej, Droga Królewska dla niepełnosprawnego turysty, Sala  koncertowa i jej wyposażenie
w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Bielsku-Białej. Zadanie dla grup polegało na przygotowaniu prezentacji komputerowej o realizowanym projekcie unijnym z uwzględnieniem jego korzyści dla turystów, osób niepełnosprawnych i ludzi młodych.
Uczniowie mieli na to 30 minut. Pracowali rzetelnie i z zaangażowaniem, poświęcając nawet przerwę.
Następnie poszczególne grupy w dowolnej kolejności i składzie prezentowały swoje dzieła, posługując się tablicą interaktywną. Każda prezentacja była ciekawa oraz fachowa, a czasem i zabawna. Wszystkich występujących nagradzano brawami. Na końcu tej części lekcji uczniowie oceniali się anonimowo. Ich glosy oraz oceny nauczycieli zostały podliczone i ogłoszone, a wszyscy otrzymali adekwatne stopnie.
Później raz jeszcze posłużyłyśmy się płytą, aby młodzież mogła wykazać się w grze edukacyjnej, polegającej na przyporządkowaniu fotografii artystów do dziedzin sztuki i miejsc.
Rekapitulacji lekcji dokonał pan dyrektor, podkreślając znaczenie funduszy europejskich w nauce i kulturze oraz dziękując uczestnikom i autorkom lekcji.

Autor tekstu: mgr Lidia Różacka

Autor zdjęć: mgr Barbara Halska

[nggallery id=81]