Wydarzenia

MAMY LAUREATA X DYKTANDA NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO!

Uczniowie naszej szkoły  wzięli udział w X Ogólnopolskim Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii”, którego organizatorami są Fundacja „Zawsze Warto”  i Stowarzyszenie Polonistów przy Wydziale Polonistyki UJ. Celem konkursu jest: popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz wiedzy z zakresu kultury i historii narodowej, doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni polskiej, z uwzględnieniem nazw własnych związanych z historią odzyskiwania niepodległości przez Polskę, kształtowanie postawy zaangażowania w pielęgnowanie narodowej tradycji i historii, w tym kultury języka polskiego oraz rozwój zainteresowań humanistycznych i dociekliwości poznawczej (językowej i historycznej).

W etapie szkolnym, który odbył się 29 września, wzięli udział zainteresowani uczniowie z Liceum i Technikum . Rywalizacja w tym dyktandzie to nie tylko sprawdzian znajomości języka ojczystego, ale też okazja, by przywołać pamięć o najważniejszych postaciach i wydarzeniach współczesnej historii Polski po 1918 roku. To była przyjazna lekcja języka ojczystego i historii.

Prace naszych uczniów na etapie szkolnym sprawdzali nauczyciele – poloniści (Sabina Duranek , Marta Chałupka oraz Julia Sosna-Iglikowska), natomiast  do kolejnego etapu – wojewódzkiego przeszli Tomasz Miler ( opiekun J. Sosna-Iglikowska) z klasy 3ai oraz Ewa Mika z klasy 2A ( opiekun Tatiana Żmij).

Etap wojewódzki miał miejsce 26 października 2022r. w RODN „WOM” w Częstochowie, do konkursu przystąpiło 70  uczestników.

Miło nam poinformować , że uczeń naszej szkoły Tomasz Miler został LAUREATEM X  DYKTANDA OGÓLNOPOLSKIEGO , zajmując bardzo wysokie V MIEJSCE!

Wszystkim laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy – mamy nadzieję , że w przyszłym roku szkolnym znowu powtórzymy nasz ogromny  sukces:)