Wydarzenia

Matura 2021 – wytyczne organizacji i wejścia do szkoły

WAŻNE INFORMACJE W PIGUŁCE

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021r.egzaminu maturalnegow Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego wJastrzębiu –Zdroju, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego.

Wchodzenie i opuszczanie budynku szkoły w dniach egzaminu pisemnego 4-5-6-7 maja 2021r.

Wchodzenie i opuszczanie budynku szkoły
w dniach egzaminu pisemnego 10 – 19 maja 2021 r.

Matura w terminie dodatkowym
Wniosek o termin dodatkowy