Wydarzenia

Międzyszkolny Konkurs Biologiczno-Chemiczny

15 listopada 2013 r. w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju spotkały się najtęższe umysły z regionalnych szkół, aby zawalczyć o tytuł biolchemika roku. W pierwszym etapie młodzież w pocie czoła rozwiązywała test z biologii i chemii. Po czym przeszli do części praktycznej, gdzie musieli zidentyfikować tlenki przeprowadzając charakterystyczne reakcje chemiczne a z biologii rozpoznać na podstawie slajdów tkanki roślinne i zwierzęce, dokonać przeglądu systematycznego roślin i zwierząt oraz wykazać się znajomością anatomii i fizjologii zwierząt i człowieka.

Konkurs był współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Środki pieniężne na nagrody pozyskało Stowarzyszenie Kreatywnych Nauczycieli, które przystąpiło do otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie edukacji na rok 2013.

Dyplomy i podziękowania wręczył dyrektor pan Jerzy Maduzia oraz nauczyciele, którzy wchodzili w skład komisji konkursowej: pani Dorota Ostrowska, pani Agnieszka Wereszczak, pani Edyta Marciniak oraz pani Justyna Dubiel. Ostatecznie wyniki przedstawiały się następująco:

 

I miejsce – Damian Krzyżak

II miejsce – Natalia Jurkowska

III miejsce – Katarzyna Siekaczyńska

 

Szkolny konkurs biologiczno-chemiczny ma na celu wyrobienie szerokiego spojrzenia na biologię i chemię jako naukę oraz ich praktyczne znaczenie dla współczesnej cywilizacji. Przyczynia się do rozwoju zainteresowania młodzieży naukami przyrodniczymi. Mobilizuje uczniów i wpływa na ich osiągnięcia w trakcie dalszej nauki. Przygotowanie do konkursu pozwala na bardzo dobre opanowanie treści programowych i ich pogłębienie. Zachęca uczniów do studiowania literatury popularnonaukowej. Sam udział w konkursie daje dużą satysfakcję młodzieży i ich nauczycielom.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w naszych szkolnych zmaganiach przyrodniczych oraz tym, którzy dołożyli wszelkich starań w trakcie jego organizacji.