Młody Lider Innowacji 2022

MLI

 

 

PROTOKÓŁ WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI KONKURSOWEJ Z

FINAŁU KONKURSU O TYTUŁ:
„MŁODY LIDER INNOWACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

W ROKU 2022

 

W dniu 11 kwietnia 2022 roku odbył się finał konkursu o tytuł:

„Młodego Lidera Innowacji Województwa Śląskiego”,

który jest finałem wojewódzkim (II etap) Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

 

Wojewódzka komisja konkursowa dokonała oceny zgłoszeń kategoriach POMOC DYDAKTYCZNA w składzie:

dr inż. Rafał Setlak
dr inż. Marcin Fice
dr inż. Krzysztof Sztymelski

Po ocenie prac komisja postanowiła przyznać:

Pierwsze miejsce w kategorii POMOC DYDAKTYCZNA dla pracy:

„WSP – Wybierz Swoją Przyszłość”, Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu – Zdroju

Autorzy: Amelia Gałan, Tomasz Filipek

Promotorzy: Barbara Halska, Marlena Plebańska

i ex aequo 1 miejsce dla pracy:

„Universal Exploring Rover U.E.R.”  Zespół Szkół Technicznych w Rybniku

Autorzy: Rafał Sawczyszyn, Dominik Sitarski

Promotorzy: Tomasz Mandrysz

Miejsca drugiego w kategorii POMOC DYDAKTYCZNA nie przyznano.

Miejsce trzecie w kategorii POMOC DYDAKTYCZNA dla pracy:

„DOIT (Zrób to)”, Techniczne Zakłady Naukowe im. Gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie

Autorzy: Piotr Orzechowski, Jacek Szczypior

Promotor: Katarzyna Błaszczyk, Przemysław Błaszczyk

i ex aequo 3 miejsce dla pracy:

„Inteligentne pudełko”, Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu – Zdroju

Autorzy: Maciej Warloch, Jakub Warloch, Jakub Moczoł

Promotorzy: Monika Florkiewicz, Artur Hausman

 


Wojewódzka komisja konkursowa dokonała oceny zgłoszeń kategorii POMYSŁ EKOLOGICZNY w składzie:

dr inż. Rafał Setlak

dr inż. Krzysztof Bernacki

dr inż. Dawid Buła

Po ocenie prac komisja postanowiła przyznać:

Pierwsze miejsce w kategorii POMYSŁ EKOLOGICZNY dla pracy:

„Kapsułki do robosiewu umożliwiające zazielenienie terenów pogórniczych.” – Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Rybniku

Autorzy: Filip Jurczyk, Tomasz Szczotok

Promotor: Maciej Sajkowski

Miejsce drugie w kategorii POMYSŁ EKOLOGICZNY dla pracy:

 „14-Hydride [H-14]”, Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju

Autorzy: Adam Ciszewski, Mateusz Kozłowski

Promotor: Krzysztof Smyczek, Marzena Przygodzka

Miejsce trzecie w kategorii POMYSŁ EKOLOGICZNY dla pracy:

„TreeDonation (Darowizna na drzewo)”, Techniczne Zakłady Naukowe im. Gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie

Autor: Dawid Kaczmarzyk

Promotor: Katarzyna Błaszczyk, Przemysław Błaszczyk


Wojewódzka komisja konkursowa dokonała oceny zgłoszeń kategorii USPRAWNIENIE SOFTWAROWO-TECHNICZNE w składzie:

 dr inż. Rafał Setlak

dr inż. Krzysztof Bernacki

dr inż. Dawid Buła

Po ocenie prac komisja postanowiła przyznać:

Pierwsze miejsce w kategorii USPRAWNIENIE SOFTWAROWO-TECHNICZNE dla pracy:

” Raccoon – inteligentny kosz na śmieci “- Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju

Autorzy: Wojciech Caldzudis, Radosław Kiełkowski

Promotor: Marcin Lasak, Artur Hausman

Miejsce drugie w kategorii USPRAWNIENIE SOFTWAROWO-TECHNICZNE dla pracy:

„Safly”, Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu – Zdroju

Autorzy: Maciej Łuczka, Bartosz Stanek

Promotorzy: Barbara Halska, Lidia Gajdzik, Sławomir Kozok

Miejsce trzecie w kategorii USPRAWNIENIE SOFTWAROWO-TECHNICZNE dla pracy:

„Democratia (Demokracja)”, Techniczne Zakłady Naukowe im. Gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie

Autorzy: Dominik Orlikowski, Hubert Kozak

Promotorzy: Katarzyna Błaszczyk, Przemysław Błaszczyk


Wojewódzka komisja konkursowa dokonała oceny zgłoszeń w kategorii POMYSŁ TECHNICZNY w składzie:

dr inż. Rafał Setlak

dr inż. Marian Lipka

dr inż. Andrzej Latko

Po ocenie prac komisja postanowiła przyznać:

Pierwsze miejsce w kategorii POMYSŁ TECHNICZNY dla pracy:

„e-Luft”, Zespół Szkół Technicznych w Rybniku.

Autor: Daniel Czech

Promotor: Zbigniew Kuczera

Miejsce drugie w kategorii POMYSŁ TECHNICZNY dla pracy:

 „Nowatorski zestaw do konwersji tradycyjnego wózka inwalidzkiego na wózek z napędem elektrycznym”, Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu.

Autorzy: Michał Nowak, Mikołaj Ziuziański

Promotor: Edyta Szozda

Miejsce trzecie w kategorii POMYSŁ TECHNICZNY dla pracy:

„Dronosiewność wykorzystanie drona do zazieleniania trudno dostępnych terenów w tym hałd.” – Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Rybniku

Autorzy: Kamil Turek, Kamil Gojny

Promotor: Maciej Sajkowski

i ex aequo 3 miejsce dla pracy:

„CateringGO”, Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu – Zdroju

Autorzy: Dominik Kozimor, Marta Sacewicz

Promotorzy: Barbara Halska

 


Grand Prix konkursu przyznano pracy:

 „e-Luft”, Zespół Szkół Technicznych w Rybniku.

Autor: Daniel Czech

Promotor: Zbigniew Kuczera