Młody Lider Innowacji 2021

MLI

Przedstawiamy wyniki konkursu Młody Lider Innowacji, będącego wojewódzką kwalifikacją do Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Komisja obradowała pod przewodnictwem Pana dr inż. Rafała Setlaka.

Usprawnienie softwarowo-techniczne:

Miejsce 1 – TCS – Symulator Zajęć Technicznych, Technikum nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju, Centrum Kształcenia Zawodowego, autorzy: Sebastian Kura, Paweł Orlik (praca zakwalifikowana do etapu ogólnopolskiego)

Pracę oceniali:

dr inż. Marcin Fice
dr inż. Adam Pilśniak
dr inż. Dawid Buła

Pomoc dydaktyczna:

Miejsce 1 – SafetyFirst – gra edukacyjna, Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu – Zdroju, Technikum nr 4, Centrum Kształcenia Praktycznego, autorzy: Andrzej Manderla, Julia Spyrka (praca zakwalifikowana do etapu ogólnopolskiego)

Miejsce 2 – Mostly 3D Printed Robotic Arm, Zespół Szkół technicznych w Rybniku, autorzy: Maciej Podleśny, Jakub Tomanek (praca zakwalifikowana do etapu ogólnopolskiego)

Prace oceniali:

dr inż. Dawid Buła
dr inż. Marcin Fice
dr inż. Adam Pilśniak

 
Pomysł Ekologiczny:

Miejsce 1 – Wprowadzenie procesu automatyzacji w uprawie roślin w warunkach bez glebowych. Autorzy: Grzegorz Pośpiech, Tomasz Rajca, Jakub Karcz, Górnośląskie Centrum Edukacyjne Technikum nr 2, Gliwice (praca zakwalifikowana do etapu ogólnopolskiego)

i ex aequo 1 miejsce dla:

Wpływ różnych warunków hodowli larw Galleria Mellonella  na możliwość utylizacji polietylenu ze środowiska naturalnego, Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego, Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, autorzy: Adrian Grzonka, Paulina Frątczak (praca zakwalifikowana do etapu ogólnopolskiego)

Miejsce 2 – SMOGBASE, Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku, autorzy: Daniel Czech, Mateusz Niedobecki

prace oceniali:

dr inż. Rafał Setlak
dr inż. Marian Lipka

 
Pomysł Techniczny

Miejsce 1 – EGZOHAND projekt egzoszkieletu wspierającego rehabilitację kończyny górnej, Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, Robert Wieczorek (praca zakwalifikowana do etapu ogólnopolskiego)

Brak kolejnych miejsc: 
Praca: Smart House-Projekt inteligentnego systemu zarządzania i sterowania domem. Autor: Mieczysław Kudłaciak z Technikum w Żorach- niestety nie była klasyfikowana ponieważ nie spełniała wymogów Regulaminu (zwłaszcza: 
-nie wprowadzono istotnych zmian w stosunku do aktualnie istniejących rozwiązań technicznych 
-zaproponowane przez ucznia rozwiązanie nie wniosło oryginalnych zmian do istniejącego stanu techniki. Jest to tylko rutynowe dołączenie paneli PV do budynku w którym funkcjonują urządzenia inteligentnego systemu zarządzania i sterowania domem.  

-projekt nie posiada znamion projektu racjonalizatorskiego.)

 
Prace oceniali:
dr inż. Rafał Setlak
dr inż. Marian Lipka
dr inż. Dawid Buła