ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO

Zobacz zdjęcie

Młody Lider Innowacji

AKTUALIZACJA [09.04.2020]

W związku z poważnym zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-Co V-2 Komitet Konkursu Młody Lider Innowacji postanowił zmienić formułę eliminacji wojewódzkich. Do 30 kwietnia należy przesłać na adres marcin.lasak@zs6sobieski.edu.pl

  1. Zgłoszenie pracy do eliminacji: https://zs6sobieski.pl/download/karta_zgloszenia_kat_A.doc
  2. Sprawozdanie autorów prac: https://zs6sobieski.pl/download/sprawozdanie_autorow.docx
  3. Dokumentację statystyczną: http://www.pzswir.pl/component/phocadownload/category/38-za%C5%82%C4%85czniki?download=132:dokumentacja-statystyczna-dla-komitetu-szkolnego-za%C5%82%C4%85cznik-nr-4
  4. Dokumentację techniczną w formacie PDF (wg wytycznych w regulaminie konkursu)
  5. Link do filmiku umieszczonego na dysku Google, One Drive, itp. (w treści e-maila) wg następujących wytycznych:
  • na filmiku prosimy zaprezentować wynalazek. Proszę pamiętać, że oprócz prezentacji projektu należy omówić sposób realizacji projektu, wartość pracy na tle dotychczasowego stanu techniki (twórczy charakter, pomysłowość, nowość, samodzielność), określić zdolność uzyskania patentu i zastosowanie oraz efekty ekonomiczne wynalazku;
  • maksymalna długość filmu– 10 minut;
  • film można nagrać dowolnym urządzeniem kamera, aparat, telefon, itp;
  • jeśli jest więcej niż jeden autor projektu wystarczy, że jeden z nich go zaprezentuje lub można zmontować film (każdy z autorów nagrywa filmik u siebie w domu bez konieczności bezpośredniego kontaktu)
  1. Prosimy o podanie kontaktu do jednego z autorów wynalazku (Skype, nr telefonu, itp.- w treści e-maila). Komisja będzie obradowała w dniach 04-05 maja w zależności od ilości zgłoszonych prac w godzinach od 10:00-13:00 i w razie pytań do autorów może (nie musi) chcieć się skontaktować.

Dokumentacja w punktach 1-3 nie musi zawierać pieczątek i podpisów. Proszę o przesłanie w/w dokumentów w formie elektronicznej

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 25.03.2020r. Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów 3-stopnia Olimpiady przeprowadzonej w roku szkolnym 2019/20 otrzymują tytuł “FINALISTY”,  nie wyłania się “LAUREATÓW”. Odpowiednie zaświadczenia “FINALISTY” zostaną przesłane do Komitetów Okręgowych do dnia 5.06.2020.

W związku z poważnym zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-Co V-2 Krajowa Rada  PZSWiR i Komitet Główny Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości postanawiają przesunąć terminy eliminacji szkolnych i okręgowych bloku A i B do 8 maja 2020r. Biorąc pod uwagę w/w fakt eliminacje wojewódzkie zostaną przesunięte na inny termin, który zostanie wyznaczony po świętach Wielkanocnych. Proszę na bieżąco sprawdzać komunikaty na naszej stronie internetowej.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w X edycji konkursu Młody Lider Innowacji, będącego wojewódzkim etapem Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznej i Wynalazczości. Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego organizuje konkurs w Bloku A – Innowacje Techniczne.

Olimpiada obejmuje 4 kategorie. By wziąć w niej udział należy opracować projekt w jednej z nich.

P – pomoc dydaktyczna – stanowi wykonanie modelu fizycznego lub cyfrowego urządzenia, zjawiska fizycznego: prototypu maszyny lub jej podzespołu, schematów procesów technicznych lub technologicznych; filmów naukowych (dydaktycznych) przydatnych w danej szkole lub zespole szkół w procesie nauczania. W tej kategorii mogą uczestniczyć opracowania samorzutnie wykonane przez uczniów, bądź zlecone im przez nauczycieli.

E –pomysł ekologiczny – dotyczy opracowań o charakterze badawczym i powinien być poświęcony problematyce z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Tematyka prac powinna dotyczyć zagadnień przyrody, medycyny, geografii, geologii, materiałoznawstwa oraz technik skutecznej ochrony środowiska.

R –pomysł techniczny – obejmuje prace, w których wprowadzono istotne zmiany w stosunku do aktualnie istniejących rozwiązań technicznych, w użytkowanych do tej pory urządzeniach, maszynach, wyrobach oraz sposobach wytwarzania. Zaproponowane przez ucznia rozwiązanie powinno wnosić oryginalne zmiany do istniejącego stanu techniki, m.in. poprzez zwiększanie użyteczności wyrobu, jego walorów funkcyjnych, istotne obniżenie kosztów jego wytwarzania lub eksploatacji. Może ono np.: umożliwiać wzrost wydajności pracy i pełniejsze niż dotychczas wykorzystanie środków produkcji. Może przynosić efekty dotyczące poprawy bhp oraz skutecznej ochrony środowiska naturalnego. Wskazane jest aby prace w tej kategorii nosiły co najmniej znamiona projektu racjonalizatorskiego.

U –usprawnienie softwarowo–techniczne – obejmuje ono przede wszystkim ciekawe i użyteczne pomysły dot. programów komputerowych, które w ścisłym powiązaniu z konkretnymi urządzeniami technicznymi nadają się do praktycznego wykorzystania w szkole, spółce, małym lub średnim przedsiębiorstwie, wytwarzającym dobra materialne. Do udziału w tej kategorii dopuszcza się opracowania wykonane samodzielnie przez ucznia/-ów z jego/-ich własnej inicjatywy lub inicjatywy opiekuna naukowego. W tej kategorii nie mieszczą się pomysły usprawniające same programy komputerowe, tzn. rozwiązania dotyczące tylko software lub tylko hardware.

Prace konkursowe (zgłoszenie , dokumentację techniczną oraz statystyczną) należy nadesłać do 1 kwietnia 2020r. (JEST TO TERMIN NIEPRZEKRACZALNY, PRACE NADESŁANE PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ) na adres:

Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Harcerska 12

44-335 Jastrzębie-Zdrój

Finał konkursu odbędzie się 7 kwietnia 2020 r. w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju

Osoba do kontaktu-etap wojewódzki:

Marcin Lasak

email:marcin.lasak@zs6sobieski.edu.pl

Link do strony etapu ogólnopolskiego http://www.pzswir.pl/olimpiada

MLI Regulamin 2020

Karta Zgloszenia Kat A doc

Karta Zgloszenia Kat A pdf

Sprawozdanie Autorow doc

Sprawozdanie Autorow pdf
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com