Młody Lider Innowacji 2023

MLI

Informujemy, że finał okręgowy

OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH W ELEKTRONICE I MECHATRONICE

OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH W MECHANICE

odbędzie się 13 kwietnia 2023r. (czwartek) o godzinie 12:00 za pośrednictwem platformy online. Link do przetestowania połączenia zostanie wysłany 12 kwietnia.

 

 

 

PROTOKÓŁ WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI KONKURSOWEJ  

(okręg śląski) 

Z 

FINAŁU OKRĘGOWEGO  
OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH W TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYCE 

W dniu 24 marca 2023 roku odbył się finał konkursu o tytuł: 

„Młodego Lidera Innowacji Województwa Śląskiego”, 

który jest finałem okręgowym (II etap) Olimpiady Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce. 

 

Wojewódzka komisja konkursowa przeprowadziła finał okręgowy w bloku programistycznym olimpiady w formie online – platforma informatyczna przygotowana przez Komitet Główny Olimpiady 

 

Skład komisji okręgowej: 

mgr inż. Marcin Lasak 

mgr Katarzyna Błaszczyk 

Wyniki bloku programistycznego: 

 

Wojewódzka komisja konkursowa przeprowadziła finał okręgowy w bloku teletechnicznym olimpiady w formie online – platforma informatyczna przygotowana przez Komitet Główny Olimpiady

 Skład komisji okręgowej:

mgr inż. Marcin Mazur

mgr Edyta Szozda

 

Wyniki bloku teletechnicznego:

PROTOKÓŁ WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI KONKURSOWEJ

Z

FINAŁU KONKURSU O TYTUŁ:
„MŁODY LIDER INNOWACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

W ROKU 2023

 

W dniu 13 kwietnia 2023 roku odbył się finał konkursu o tytuł:

„Młodego Lidera Innowacji Województwa Śląskiego”,

który jest etapem okręgowym (II etap):

  • Olimpiady Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice,
  • Olimpiady Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska,
  • Olimpiady Innowacji Technicznych w Mechanice

 

Wojewódzka komisja konkursowa dokonała oceny zgłoszeń kategorii ELEKTRONIKA I MECHATRONIKA w składzie:

dr inż. Rafał Setlak
dr inż. Dawid Buła
dr inż. Krzysztof Sztymelski
dr inż. Marcin Fice
dr inż. Adam Pilśniak


Po ocenie prac komisja postanowiła przyznać:

Pierwsze miejsce w kategorii ELEKTRONIKA I MECHATRONIKA dla pracy:

„MSP – Miernik Pomiarów Seryjnych”

Autorzy: Jakub Warloch, Maciej Warloch – Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju

Promotorzy: Marcin Lasak, Krzysztof Smyczek

Drugie miejsce w kategorii ELEKTRONIKA I MECHATRONIKA dla pracy:

„System wizualizacyjno-informacyjny o pojazdach uprzywilejowanych”

Autorzy: Anna Olszak, Fabian Zobawa – Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach

Promotor: Tatiana Muller-Olszak

Miejsca trzeciego w kategorii ELEKTRONIKA I MECHATRONIKA nie przyznano.

Etap okręgowy Olimpiady Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska nie odbył się ze względu na brak zgłoszeń

Etap okręgowy Olimpiady Innowacji Technicznych w Mechanice nie odbył się ze względu na brak zgłoszeń