ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO

Zobacz zdjęcie

Młody Lider Innowacji

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu Młody Lider Innowacji będącego wojewódzkim etapem Olimpiady Innowacji Technicznej i Wynalazczości. Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego organizuje konkurs w Bloku A – Innowacje Techniczne.

Olimpiada obejmuje 4 kategorie. By wziąć w niej udział należy opracować projekt w jednej z nich.

P – pomoc dydaktyczna – stanowi wykonanie modelu fizycznego lub cyfrowego urządzenia, zjawiska fizycznego: prototypu maszyny lub jej podzespołu, schematów procesów technicznych lub technologicznych; filmów naukowych (dydaktycznych) przydatnych w danej szkole lub zespole szkół w procesie nauczania. W tej kategorii mogą uczestniczyć opracowania samorzutnie wykonane przez uczniów, bądź zlecone im przez nauczycieli.

E – pomysł ekologiczny – dotyczy opracowań o charakterze badawczym i powinien być poświęcony problematyce z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Tematyka prac powinna dotyczyć zagadnień przyrody, medycyny, geografii, geologii, materiałoznawstwa oraz technik skutecznej ochrony środowiska.

R – pomysł techniczny – obejmuje prace, w których wprowadzono istotne zmiany w stosunku do aktualnie istniejących rozwiązań technicznych, w użytkowanych do tej pory urządzeniach, maszynach, wyrobach oraz sposobach wytwarzania. Zaproponowane przez ucznia rozwiązanie powinno wnosić oryginalne zmiany do istniejącego stanu techniki, m.in. poprzez zwiększanie użyteczności wyrobu, jego walorów funkcyjnych, istotne obniżenie kosztów jego wytwarzania lub eksploatacji. Może ono np.: umożliwiać wzrost wydajności pracy i pełniejsze niż dotychczas wykorzystanie środków produkcji. Może przynosić efekty dotyczące poprawy bhp oraz skutecznej ochrony środowiska naturalnego.Wskazane jest aby prace w tej kategorii nosiły co najmniej znamiona projektu racjonalizatorskiego.

U – usprawnienie softwarowo – techniczne – obejmuje ono przede wszystkim ciekawe i użyteczne pomysły dot. programów komputerowych, które w ścisłym powiązaniu z konkretnymi urządzeniami technicznymi nadają się do praktycznego wykorzystania w szkole, spółce, małym lub średnim przedsiębiorstwie, wytwarzającym dobra materialne. Do udziału w tej kategorii dopuszcza się opracowania wykonane samodzielnie przez ucznia/-ów z jego/-ich własnej inicjatywy lub inicjatywy opiekuna naukowego. W tej kategorii nie mieszczą się pomysły usprawniające same programy komputerowe, tzn. rozwiązania dotyczące tylko software lub tylko hardware.

 

Prace konkursowe (zgłoszenie , dokumentację techniczną oraz statystyczną) należy nadesłać do 5 kwietnia 2019r. (JEST TO TERMIN NIEPRZEKRACZALNY, PRACE NADESŁANE PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ) na adres:

Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Harcerska 12

44-335 Jastrzębie-Zdrój

Finał konkursu odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. o godzinie 8.30 w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju

 

Link do strony etapu ogólnopolskiego http://www.pzswir.pl/olimpiada20182019

Regulamin_2019

karta zgłoszenia PDF

karta zgłoszenia DOCX

Sprawozdanie PDF

Sprawozdanie WORD

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com