Galeria absolwentów Uczniowie Wydarzenia

Nasi absolwenci – Maciej

Absolwent klasy LO o profilu biologiczno-chemicznym

Pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Chemików i jego Sekcji Popularnonaukowej. Naukowo-badawczo zajmuje się elektrochemią stosowaną w inżynierii powierzchni.

Wspomnienia:
Decyzję o wyborze szkoły w czasach młodzieńczych podjąłem intuicyjnie, a profil związany z biologią i chemią podyktowany był raczej tym, że nauka tych przedmiotów przychodziła mi z łatwością, a nie pasją jaką do nich żywiłem. W Sobieskim, gdzie uczęszczałem do klasy „biol-chem” prowadzonej przez Panią Agnieszkę Wereszczak z pomocą Pana Jerzego Maduzi, przekonałem się o dwóch rzeczach. Po pierwsze przedmioty te wcale nie są łatwe. Po drugie, w miejsce motywatora powodowanego łatwością nauki przyszła pasja do nauk przyrodniczych, którą teraz staram się zarażać innych w trakcie mojej pracy ze studentami i młodszymi entuzjastami chemii.
Sobieski pokazał mi jak profesjonalnie może być prowadzone nauczanie w szkole, za którą krok w krok podążała pasja ludzi, jakich tam poznałem. Mowa tutaj o pasji nauczycieli oraz samych uczniów, którzy zawsze aktywnie współtworzyli to, co czyni tę szkołę wyjątkową. Tam zawsze wszystkim „się chciało” wyjść naprzeciw swoim własnym oczekiwaniom i wspólnie osiągać sukcesy.
Teraz jako nauczyciel akademicki niezmiernie cieszę się widząc wychowanków Sobieskiego w szeregu naszych studentów oraz ich sukcesy na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, bo jest to szkoła, o której zawsze będę mógł z dumą powiedzieć „Alma mater”. Dziękuję swoim Wychowawcom za solidne podstawy oraz autorytet moralny, z którymi wyszedłem dalej w świat.