Wydarzenia

Organizacja kształcenia w czasie epidemii – zalecenia i nowe rozwiązania prawne

Już wkrótce 1 września i coraz częściej pytacie, jak rozpoczniemy ten rok szkolny. Przygotujcie się na powrót do tradycyjnej szkoły z wdrożonymi reżimami sanitarnymi na tak długo, jak to będzie możliwe. Oto szczegółowy regulamin na podstawie informacji prasowej MEN i Wytycznych MEN, MZ i GIS

Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco o podjętych decyzjach związanych z organizacją zajęć szkolnych przez stronę szkoły oraz dziennik elektroniczny.
Obecnie proszę o zapoznanie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r
Pomocne są też plakaty: