Wydarzenia

“Pomóż! Uratuj psiaka!”

“Pomóż! Uratuj Psiaka”, tak nazywa się projekt ukierunkowany na próbę dotarcia do społeczeństwa z praktyczną wiedzą na temat ratowania życia psów, szczególnie w sytuacjach wymagających pierwszej pomocy.
W ramach Olimpiady “Zwolnienie z Teorii” rodzeństwo Emilia, Maja i Juliusz Szweda wraz z opiekunami naukowymi: p. Barbara Popek, p. Agnieszka Wereszczak zdecydowało się na realizację inicjatywy mającej na celu edukację społeczeństwa w zakresie udzielania pomocy psom.

Ankiety przeprowadzone wśród społeczności lokalnej potwierdziły alarmujący brak wiedzy na temat pierwszej pomocy dla psów. Wyniki pokazały, że ponad 90% badanych nie zna podstawowych zasad pierwszej pomocy dla zwierząt, a blisko 95% nie czułoby się pewnie w udzieleniu pomocy psu w sytuacji kryzysowej.

Projekt skupia się na organizacji warsztatów, podczas których uczestnicy mają okazję nauczyć się podstawowych technik udzielania pomocy psom w różnych sytuacjach. Warsztaty obejmują tematykę taką jak udzielanie pierwszej pomocy w przypadku wypadków złamań, oparzeń czy też podtopień. Uczestnicy mają także okazję poznać zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych, które mogą być kluczowe dla ratowania życia psa oraz zawiadamiania odpowiednich służb na miejsce zdarzenia.

Projekt nie tylko skupia się  edukacji, ale również stara się przyczynić do poprawy
egzystencji zwierząt poprzez organizację zbiórek żywności, które są przekazywane na rzecz schronisk czy organizacji zajmujących się pomocą zwierzętom.
Warto zaznaczyć, że projekt “Pomóż! Uratuj Psiaka” wyróżnia się także dbałością o dostępność dla osób niepełnosprawnych, w tym osób niesłyszących. Poprzez
tłumaczenie warsztatów na Polski Język Migowy tworzone jest środowisko przyjazne dla wszystkich, co pokazuje zaangażowanie projektu w szerokie spektrum społeczne.

Chociaż projekt dopiero rozpoczyna swoją działalność, to już cieszy się dużym
zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej. Ludzie chętnie angażują się w
warsztaty, a także wspierają inicjatywę poprzez przekazywanie darów, które są
niezbędne dla psów przebywających w schroniskach.
Zapraszamy do udziału w projekcie “Pomóż! Uratuj Psiaka”, kontaktu i wsparcia, aby wspólnie uczestniczyć w tworzeniu lepszej przyszłości dla psów i podnosić świadomość społeczną na temat ich potrzeb.

Możecie ich znaleźć na Facebooku Pomóż! Uratuj psiaka.