Wydarzenia

Pożegnanie Ś.P. Pani Elżbiety Grzywocz

“Przychodzimy odchodzimy/ Bez oparcia bez osłony/ Bez niteczki choćby coby/ Przytwierdzała nas do ziemi/ Wiatr nas porwie i poniesie…” (J.Jęczmyk)

26 marca br. zmarła w Jastrzębiu-Zdroju, kolejna Legenda naszej szkoły – Pani Elżbieta Grzywocz, wyjątkowa nauczycielka matematyki, mistrzyni w tej dziedzinie.

Trwa wojna w Ukrainie, a Pani Elżbieta urodziła się także podczas wojny w Europie – 5 czerwca 1944 roku w Strzemiszycach, w powiecie będzińskim. Po ukończeniu liceum studiowała w Katowicach na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Śląski). Ponieważ przez kilka powojennych dekad obowiązywały nakazy pracy w określonych miejscach – Pani Elżbieta była zatrudniona kolejno w szkołach podstawowych w Zagórzu i we Wrocławiu oraz w liceach w Strzemieszycach i w Jastrzębiu-Zdroju. W LO nr 2 w naszym mieście pełniła funkcję wicedyrektorki. Od roku 1982 do 1997 pracowała wśród naszej społeczności, ciesząc się autorytetem i uznaniem.

Władze państwowe, samorządowe i związkowe  przyznały Pani Elżbiecie Grzywocz m.in. następujące odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi, Nagrodę II stopnia Ministra Oświaty i Wychowania, Złotą Odznakę ZNP, Nagrodę Kuratora Oświaty, Srebrną Odznakę Zasługi dla Rozwoju Województwa Katowickiego.

Pani Elżbieta Grzywocz była nauczycielką matematyki i wychowawczynią kilkunastu roczników uczniów, w tym obecnych nauczycieli naszej szkoły oraz rodziców uczniów. Budziła szacunek i respekt – nie tylko ze względu na swą wiedzę i doświadczenie, ale także szczególną osobowość i postawę. Pochodziła z zagłębiowskiej rodziny robotniczej, a przez swoją kulturę, powagę, wiedzę, stanowczość, charakterystyczny głos i wysokie maniery – wydawała się nam arystokratką – w najlepszym tego słowa znaczeniu.

Dystynkcja szła w parze u Pani Elżbiety z koleżeńskością, uważnością i pogodą ducha. Dbała o pozytywne relacje zawodowe. Bezinteresownie pomagała dyrekcji w perfekcyjnym układaniu planu lekcji. Otaczała szczerą troską i życzliwością młodych nauczycieli, nie tylko przedmiotów ścisłych. Zyskała grono wiernych koleżanek, wpierających się także na emeryturze i w trudnych chwilach.

Cytat początkowy, rodem ze słynnego krakowskiego kabaretu literackiego, nie jest przypadkowy. Pani Elżbieta bardzo lubiła i ceniła sztukę. Nawet w latach emerytalnych jeździła z naszym gronem na wycieczki kulturalne i integracyjne. Zależało Jej na utrzymywaniu więzi międzyludzkich i wspólnocie – pracowników dawnych i obecnych.

Pani Elżbieta Grzywocz zmarła wśród najbliższych Osób, po kilku latach choroby. Niech odpoczywa w pokoju. Pożegnanie Ś.P. naszej emerytowanej Nauczycielki odbędzie się 31 marca br., w czwartek, w kaplicy przycmentarnej przy ul. Okrzei, o godzinie 12.00.

Społeczność Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego składa serdeczne wyrazy współczucia Mężowi Ś.P. Pani Elżbiety Grzywocz, Jej Córce, Wnukom, Rodzinie i Przyjaciołom.