Programy Unijne Wiadomości

Projekt PO WER “Zadbaj o swoją przyszłość” – wyniki rekrutacji

Poniżej przedstawiono wyniki rekrutacji do projektu PO WER “Zadbaj o swoją przyszłość – zagraniczne staże uczniów CKZ” w roku szkolnym 2021/2022.

Zgodnie z regulaminem rekrutacji w ciągu 3 dni (do piątku 26 czerwca 2021 włącznie) możliwe jest składanie odwołania od wyników rekrutacji (informację dotyczącą odwołania proszę przesłać na adres jacek.kluba@ckzjz.onmicrosoft.com)

II tura – rok szkolny 2021/2022.

Technik elektryk

L.p Nazwisko Imię Suma punktów Status
1 Radny Kamil 70,33 zakwalifikowany
2 Matuszczak Bartosz 67,33 zakwalifikowany
3 Staniek Paweł 66,67 zakwalifikowany
4 Krawczyk Filip 62,33 zakwalifikowany
5 Skorupa Piotr 62,00 zakwalifikowany
6 Nielipiński Szymon 59,33 zakwalifikowany
7 Kobylarczyk Damian 58,33 zakwalifikowany
8 Przewoźnik Jakub 57,33 zakwalifikowany
9 Siekiera Kamil 56,67 zakwalifikowany
10 Walczak Dawid 50,67 zakwalifikowany
11 Cebrat Bartosz 48,67 zakwalifikowany
12 Fryszkowski Jakub 47,33 zakwalifikowany
13 Kuś Wiktor 45,67 rezerwowy
14 Grabowski Bartłomiej 45,33
15 Zwierzański Adrian 39,33

 

Technik analityk

L.p Nazwisko Imię Suma punktów Status
1 Olszewska Jowita 71,67 zakwalifikowany
2 Kamińska Kinga 70,33 zakwalifikowany
3 Handzel Jonasz 70,00 zakwalifikowany
4 Till Emilia 69,67 rezerwowy

 

 

 

 

Technik mechatronik

L.p Nazwisko Imię Suma punktów Status
1 Halfar Jakub 90,00 zakwalifikowany
2 Szulik Mateusz 80,67 zakwalifikowany
3 Kozieł Michał 79,33 zakwalifikowany
4 Radzikowski Arkadiusz 77,33 zakwalifikowany
5 Grad Krzysztof 72,00 zakwalifikowany
6 Mlak Michał 62,67 zakwalifikowany
7 Jaśkiewicz Olivier 58,00 zakwalifikowany
8 Samborski Szymon 56,00 zakwalifikowany
9 Mach Artur 54,67 zakwalifikowany
10 Andrzejak Mateusz 54,00 zakwalifikowany
11 Lachawiec Daria 54,00 zakwalifikowany
12 Ziółkowski Bartosz 54,00 zakwalifikowany
13 Gabzdyl Radosław 52,67 zakwalifikowany
14 Bonk Adam 44,00 rezerwowy
15 Mazur Paulina 40,00

 

Technik informatyk

L.p Nazwisko Imię Suma punktów Status
1 Porwoł Anna 83,27 zakwalifikowany
2 Kozimor Dominik 73,13 zakwalifikowany
3 Filipek Tomasz 71,87 zakwalifikowany
4 Łuczka Maciej 66,87 zakwalifikowany
5 Walkowiak Arkadiusz 63,07 zakwalifikowany
6 Kozielski Igor 62,93 zakwalifikowany
7 Błaszczak Łukasz 62,87 zakwalifikowany
8 Stanek Bartosz 62,00 zakwalifikowany
9 Gałan Amelia 61,13 rezerwowy
10 Adamczyk Michał 56,13
11 Szulik Szymon 50,53

Regulamin rekrutacji uczestników stażów zagranicznych w ramach projektu PO WER (ERASMUS+) realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju.

Zadbaj o swoją przyszłość – zagraniczne staże uczniów CKZ

Tura II – rok szkolny 2021/2022

 1. Regulamin rekrutacji dotyczy uczniów klas w zawodzie: technik analityk, technik informatyk, technik elektryk, technik mechatronik, którzy mogą uczestniczyć w stażu zagranicznym w ramach praktyki zawodowej przewidzianej w programie nauczania dla wybranego zawodu. Praktyki zawodowe realizowane są w ramach projektu PO WER (na zasadach programu ERASMUS+) „Zadbaj o swoją przyszłość – zagraniczne staże uczniów CKZ”
 2. Selekcja uczniów odbywać się będzie w drodze rekrutacji. Wynik ustalany jest na podstawie sumy współczynników z 3 kategorii:
 3. średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskanych na koniec klasy 2 (max. 40p – śr. 6,00)

liczba punktów= (ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎/6.0)∗40p

 1. test sprawdzający z wiedzy z przedmiotów zawodowych (max. 40p – 100% poprawności)

liczba punktów = (𝑤𝑦𝑛𝑖𝑘 %/100)∗40𝑝

 1. test sprawdzający z języka angielskiego. (max. 20p – 100% poprawności)

liczba punktów = (𝑤𝑦𝑛𝑖𝑘 %/100)∗20𝑝

 1. Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 100.
 2. Uczniowie z oceną naganną, nieodpowiednią oraz poprawną nie są kwalifikowani do projektu.
 3. W przypadku równej ilości punktów o wyborze uczestnika decyduje wynik testu z przedmiotów zawodowych.
 4. W przypadku równej ilości punktów oraz wyniku testu zawodowego o wyborze uczestnika zdecyduje komisja rekrutacyjna.
 5. Do przeprowadzanie rekrutacji zostanie powołana komisja rekrutacyjna w skład, której wejdą: Dariusz Przygodzki – dyrektor CKZ; Jacek Kluba – koordynator projektu, nauczyciel przedmiotów zawodowych; Dariusz Radajewski – z-ca dyrektora CKZ, nauczyciel przedmiotów zawodowych; Justyna Dubiel – nauczyciel przedmiotów zawodowych; Krzysztof Smyczek – nauczyciel przedmiotów zawodowych; Krystyna Galant – nauczyciel języka angielskiego w ZS nr 6.
 6. Do odbycia stażu kwalifikuje się: 3 uczniów z klas 3 o profilu technik analityk, 11 uczniów z klas 3 o profilu technik informatyk (3 uczniów z ZS5 oraz 8 uczniów z ZS6), 13 uczniów z klas 3 o profilu technik mechatronik, 12 uczniów z klasy 3 o profilu technik elektryk.
 7. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby z najwyższymi wynikami w danym zawodzie.
 8. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy w tym samym terminie realizowane są praktyki przez uczniów kilku klas w tym samym zawodzie. W tym przypadku gwarantowane miejsce ma osoba z najwyższym wynikiem w każdej z klas. Pozostałe osoby kwalifikowane są wg kolejności wyników niezależnie od klasy, do której uczęszczają.
 9. Osoby z najwyższym wynikiem punktowym wg kolejności mają prawo wyboru kraju odbywania stażu, jeżeli w danym zawodzie i terminie są one realizowane w więcej niż jednym kraju.
 10. Ogłoszona zostanie także lista rezerwowa. Warunkiem umieszczenia na liście rezerwowej jest zobowiązanie do uczestnictwa we wszystkich formach przygotowania realizowanych dla osób zakwalifikowanych do projektu.
 11. W przypadku rezygnacji, któregokolwiek z uczestników do grupy dołączeni zostaną uczniowie z listy rezerwowej.
 12. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 30 czerwca 2021 roku.

15. Wyniki stają się oficjalne w ciągu 3 dni od daty ich opublikowania. Do tego czasu, wyniki dostępne są u koordynatora projektu Jacka Kluby, natomiast uczestnik ma prawo wglądu do swoich prac  i ewentualnego odwołania do Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego.