Nasze sukcesy Wydarzenia

Śniadanie Mistrzów

Niemalże tradycją staje się powoli udział uczniów naszej szkoły w Śniadaniu Mistrzów, czyli spotkaniu laureatów olimpiad przedmiotowych i turniejów zawodowych z przedstawicielami władz województwa śląskiego. Tym razem zaszczytu tego dostąpił Kamil Smyczek, uczeń klasy IVTM.

W roku szkolnym 2013/2014 uzyskał on tytuł laureata i finalisty 2 olimpiad ogólnopolskich. Zaproszenie do udziału w spotkaniu wystosowali Wojewoda Śląski Piotr Litwa, Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber oraz Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. Wiesław Banyś.

W tegorocznym spotkaniu udział wzięło 79 uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, laureatów olimpiad wraz z nauczycielami-opiekunami i dyrektorami szkół macierzystych. W czasie spotkania odebrali oni okolicznościowe medale oraz listy gratulacyjne i dyplomy.

Hasłem przewodnim spotkania było „ Wybieramy przyszłość”, czemu poświęcone były wystąpienia zarówno dorosłych przedstawicieli władz województwa, jak i wybranych na tę okoliczność spośród laureatów: młodzieżowego wojewody śląskiego, młodzieżowego rektora Uniwersytetu Śląskiego oraz młodzieżowego kuratora oświaty.

Szczególnym przykładem realizacji tego hasła były wystąpienia młodych naukowców Uniwersytetu Śląskiego, którzy z pasją opowiadali o swoich zainteresowaniach i ich realizacji w ramach studiów doktoranckich, o związanych z tym relacjach uczeń-mistrz ze swoimi naukowymi mentorami oraz o możliwościach jakie oferuje obecnie środowisko naukowe w samej Polsce jak i całej niemalże Europie.

 

 

W artykule wykorzystano zdjęcie ze strony Śląskiego Kuratorium Oświaty.

śn5