Nasze sukcesy Wydarzenia

„Śniadanie mistrzów”

W nietypowy sposób zakończył obecny rok szkolny Sławomir Kozok, uczeń klasy III TA (a obecnie już właściwie czwartej) Technikum Nr 4. Tym razem nie w szkole, gdzie miał odebrać świadectwo z wyróżnieniem z rąk Pana Dyrektora, ale w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Udał się tam na zaproszenie wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka oraz śląskiego kuratora oświaty Stanisława Fabera.

To kolejna już edycja „Śniadania mistrzów”, podczas którego władze naszego województwa spotykają się z najlepszymi uczniami śląskich szkół, aby w ten sposób wyrazić uznanie dla ich talentów oraz osiągnięć. Tym razem grono to liczyło 95 osób, wielokrotnych laureatów konkursu interdyscyplinarnego i konkursów przedmiotowych ( którzy zdobyli ten tytuł z co najmniej dwóch przedmiotów), oraz 37 laureatów ogólnopolskich olimpiad i 43 laureatów turniejów zawodowych.

Ważnym punktem „Śniadania Mistrzów” było mianowanie młodzieżowych władz województwa – wojewody i kuratora, spośród zaproszonych na uroczystość uczniów. Podczas uroczystości głosowany był także projekt uchwały, przygotowany przez młodzieżowe władze województwa, w sprawie spędzania czasu na wakacjach. Obrady Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego otworzył i poprowadził przewodniczący Sejmiku Andrzej Gościniak. Uchwała została przyjęta zdecydowaną większością głosów.W trakcie uroczystości wręczone zostały dyplomy uznania oraz nagrody dla wszystkich zaproszonych uczniów. To kolejne miłe wydarzenie dla naszej szkolnej społeczności.

 

skanowanie0002

 P1090765 (Kopiowanie) P1090767 (Kopiowanie) P1090768 (Kopiowanie) P1090770 (Kopiowanie) P1090771 (Kopiowanie) P1090772 (Kopiowanie) P1090773 (Kopiowanie) P1090774 (Kopiowanie) P1090775 (Kopiowanie)