Wydarzenia

Sobieszczaki wśród stypendystów MEiN

W dniu 3 marca 2023r  w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Bielsku Białej odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Ministra Edukacji i Nauki zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Zostały wręczone stypendia za wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe w roku szkolnym 2021/2022 uczniom i absolwentom szkół z delegatury Bielskiej i Rybnickiej.  W 2022 r. do Ministerstwa Edukacji i Nauki wpłynęło 2715 wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego ds. oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022. Przyznano je 756 uczniom, którzy odnieśli największe sukcesy w nauce i w sporcie, w tym w szczególności na szczeblu międzynarodowym oraz ogólnopolskim. Wysokość stypendium, tak jak w latach ubiegłych, wynosi 3 tys. zł, a łącznie na ten cel przeznaczono 2 268 000 zł.

W województwie śląskim dyrektorzy szkół złożyli 287 wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego ds. oświaty i wychowania. Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendia 56 uczniom i absolwentom z naszego  województwa.

Stypendyści Ministra Edukacji i Nauki to laureaci olimpiad międzynarodowych, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, konkursów na pracę naukową, uczniowie uzyskujący najwyższe wyniki w nauce, uczestniczący w zajęciach na uczelni, osiągający wysokie wyniki w rywalizacji sportowej.

W uroczystości, która odbyła się w Bielsku Białej zostały wręczone dyplomy 39 nagrodzonym osobom. Wśród nich było 8 uczniów z Jastrzębia-Zdroju, w tym 6 z Zespołu Szkół nr 6:

Uczennica IV LO – Zuzanna Jaskulska

Uczniowie Technikum nr 4 – Jakub Halfar, Mateusz Szulik, Bartosz Stanek i Maciej Łuczka

Oraz absolwentka Technikum nr 4- Daria Durkowska

Uczniom towarzyszyli Rodzice, oraz dyrektor szkoły Jolanta Kłopeć, zaś dyplomy wręczali: wicewojewoda śląski: Jan Chrząszcz, wicekurator: Jacek Szczotka, oraz dyrektor Delegatury Kuratorium w Rybniku Ireneusz Komorowski.

Gratulujemy serdecznie nagrodzonym Uczniom i życzymy kolejnych wspaniałych sukcesów.