Mam zawód - mam pracę w regionie

Spotkanie informacyjne dla uczestników projektu ” Mam zawód….”

W czwartek 27 lutego 2014 w auli szkolnej odbędzie się spotkanie uczestników projektu z przedstawicielem Urzędu Miasta dotyczące realizacji projektu ” Mam zawód – mam pracę w regionie”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10:35. Obecność obowiązkowa.