Wydarzenia

#stophejt

Uczniowie naszej szkoły mieli okazję wziąć udział w projekcie #stophejt prowadzonym przez Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude. Uczniowie wzięli udział w bardzo ciekawych warsztatach na temat hejtu. Podczas open space’ów, pracując zespołowo mieli za zadanie wypracować wnioski, pomysły, które można wdrożyć w społeczeństwie. Tematy nad którymi pracowali to: agresja słowna w społeczeństwie, jak budować społeczeństwo włączające.
Celem projektu jest uświadamianie problemu hejtu, mowy nienawiści oraz przeciwdziałanie mu i promowanie postawy włączającej.
Nasi uczniowie świetnie się zaprezentowali przed ekspertami, wypracowali wiele wspaniałych pomysłów. Mamy nadzieję, że uda im się choć niektóre z rozwiązań wcielić w życie:)Bardzo dziękujemy wszystkim prowadzącym to wydarzenie a w szczególności naszej absolwentce Małgorzacie Grzonce wiceprezesce fundacji. Dziękujemy również wszystkim uczniom za duże zaangażowanie.
Adrianna Karwowska-Poleszak
Sandra Płonka-Duda