Kącik sportowy

Szybkość – część 1

Szybkość – to zdolność motoryczna do wykonywania ruchów w najmniejszym dla danych warunków przejawu czasu. Szybkość jako cecha motoryczna ma tylko jeden wymiar: czas.

Wyraża się w trzech zasadniczych parametrach:

– czas reakcji,

– czas ruchu prostego,

– częstotliwość ruchów.

Ogólne zasady treningu szybkości

Przygotowanie szybkościowe jest jedną ze składowych modelu sprawności danej dyscypliny. W wielu dyscyplinach i konkurencjach szybkość jest składową procesu przygotowania sprawnościowego, pozostając przy tym w ścisłym powiązaniu z innymi aspektami przygotowania motorycznego (takich jak: technika, taktyka, przygotowanie psychiczne). W ramach całościowego treningu szybkości możemy wyróżnić trzy elementy składowe:

– doskonalenie czasów reakcji,

– właściwy trening szybkości,

– trening wspomagający.

Do przykładów ćwiczeń doskonalących czas reakcji możemy zaliczyć m.in.

– natychmiastowa odpowiedź na ustalony sygnał pojawiający się z różnych kierunków, o różnym natężeniu, w różnych odstępach czasu,

– zadania związane z różnicowaniem bodźców na różne sygnały (dźwiękowe, wzrokowe, dotykowe np.: starty z różnych pozycji wyjściowych na sygnały gwizdka, dotknięcie, znak ręką),

– ćwiczenia realizowane w różnych warunkach, w obecności przeciwnika (odzwierciedlenie warunków startowych).

Właściwy trening szybkości, kształtowanie szybkości ruchu

Głównymi środkami kształtowania szybkości ruchu są ćwiczenia wykonywane z maksymalną prędkością. Dla tego typu ćwiczeń charakterystyczny jest krótki czas trwania (5 – 20 sekund), stosunkowo niewielkie opory zewnętrzne lub ich brak. Warto tutaj przy tym, jeżeli chcemy kształtować szybkość a nie wytrzymałość szybkościową, każde kolejne powtórzenie danego zadania, powinno być wykonywane na pełnym wypoczynku. Jako uniwersalne ćwiczenia szybkości dla wszystkich sportów, najczęściej stosuje się ćwiczenia sprinterskie, skocznościowe, lub gry i zabawy z akcentem na przyśpieszenia. W dyscyplinach szybkościowo – siłowych o charakterze cyklicznym przeważnie wykorzystuje się ćwiczenia specjalne z obciążeniem lub bez. Wielkość oporu w ćwiczeniach specjalnych z obciążeniem powinna być mniejsza, niż przy kształtowaniu zdolności siłowych. Bardzo skuteczne są też ćwiczenia dynamiczne, w których jedynym obciążeniem jest własna masa ciała zawodnika.

Trening wspomagający

Do treningu wspomagającego zaliczamy:

– przygotowanie siłowe,

– przygotowanie skocznościowe,

– przygotowanie gibkościowe,

– doskonalenie koordynacji ruchowej.