Wiadomości

Regulamin rekrutacji na staż do Irlandii

Regulamin rekrutacji uczestników stażów zagranicznych w ramach projektu PO WER (ERASMUS+) realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju.   Regulamin rekrutacji dotyczy uczniów klas w zawodzie: technik elektryk, technik mechatronik, którzy mogą uczestniczyć w stażu zagranicznym w ramach praktyki zawodowej przewidzianej w programie nauczania dla wybranego zawodu. Praktyki zawodowe realizowane są w ramach projektu PO WER (na Więcej…