Nasze sukcesy Wydarzenia

Technikum nr 4 w “Sobieskim” najlepsze na w woj. śląskim w rankingu “Perspektyw”

Portal Edukacyjny “Perspektywy”, jak co roku, opublikował ranking najlepszych techników i liceów w Polsce na rok 2021.

Z radością i wielką dumą przyjęliśmy wiadomość, że nasze Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr  6 osiągnęło fantastyczny wynik zajmując 1 miejsce w województwie śląskim wśród techników, a w rankingu ogólnopolskim osiągnęło historyczny wynik zajmując 9 miejsce. Tym większy to sukces, bo osiągnięty w trudnym roku 2020, który był czasem pandemii i nauczania zdalnego.

Przy tworzeniu rankingu miały znaczenie wyniki matur na poziomie podstawowym, matura dodatkowa, egzaminy zawodowe oraz udział uczniów w olimpiadach. Więcej o metodologii rankingu oraz sam ranking można znaleźć na stronie https://2021.technika.perspektywy.pl/rankings . Dzięki temu sukcesowi Technikum nr 4 może używać tytułu “Złotej Szkoły”. Tytuł ten nosimy z dumą już od kilkunastu lat.

Natomiast IV Liceum Ogólnokształcące może cieszyć się z tytułu “Brązowej Szkoły” osiągając 85 miejsce w województwie śląskim (756 w skali kraju). Tutaj metodologia rankingu uwzględniała maturę z przedmiotów podstawowych, dodatkowych oraz wyniki olimpiad.

Więcej o rankingu liceów: https://2021.licea.perspektywy.pl/rankings

Gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

Przede wszystkim gratulujemy Wam uczniowie, bo to przede wszystkim Wasza praca, zaangażowanie, wyniki matur, egzaminów zawodowych oraz udział w olimpiadach i osiąganie w nich statusu laureatów i finalistów pozwoliły osiągnąć ten wynik.

Gratulujemy także dyrekcji oraz nauczycielom, bo zawsze wkładacie serce w poprowadzenie uczniów do tych sukcesów i wspieracie ich, gdy to jest potrzebne.

Gratulujemy także pozostałym pracownikom szkoły, bo w “Sobieskim” każda osoba pełni niezwykle ważną rolę i dorzuca swoją “cegiełkę” do tego sukcesu.