Wiadomości

Terminarz 36. OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO (rok szkolny 2012/2013)

1. Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka niemieckiego (gab. 21) do 15. października.
2. Eliminacje szkolne – odbędą się dnia 9. listopada 2012r. o godz. 10.00. Czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne, tj. 90 minut.
3. Eliminacje okręgowe odbędą się w dwunastu okręgach w dniach 9-10.lutego 2013r. Początek eliminacji pisemnych we wszystkich okręgach ustala się na godz. 10.00. Czas trwania – dwie godziny lekcyjne. Egzamin ustny dla uczestników, którzy osiągną wymaganą ilość punktów w teście (85%), odbędzie się 9. lutego po południu lub 10. lutego rano (drugi termin TYLKO w przypadku bardzo dużej liczby uczestników).
4. Finał 36. OJN – eliminacje centralne odbędą się w dniach 5.-7. kwietnia 2013r.
w Poznaniu, w Wyższej Szkole Języków Obcych, ul. Piekary 5 i Katedrze Skandynawistyki UAM, al. Niepodległości 4.
info: Wojciech Warchał