Wiadomości

Trwa miejski konkurs dziennikarsko-literacki

Ponownie zapraszam do udziału w miejskim konkursie dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych “Najlepsze Pióro Jastrzębia 2013”.

Tematy prac:

Gdybym był/-a prezydentem Jastrzębia-Zdroju… (felieton)
– „Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat” – ukochane jastrzębskie zakątki. (reportaż)
Historia tego miasta, to moja historia. (wywiad z jastrzębianinem)

Tekst na jeden wybrany temat do 2 stron A4 (czcionka 12, TNR) wraz z danymi autora: imię, nazwisko, klasa, szkoła, tel., oraz imię i nazwisko opiekuna, należy wysyłać w wersji elektronicznej na adres: najlepsze.pioro@o2.pl z dopiskiem „praca konkursowa”. Termin nadsyłania prac – 24 maja 2013. Szczegółowy regulamin do wglądu w gabinecie nauczycieli historii i wos-u na II piętrze.