Kącik sportowy

Tytułem wstępu…

Aktywność fizyczna odgrywa w Naszym życiu ogromną rolę, jednak tylko część z Nas uprawia jakąś dyscyplinę sportu w sposób regularny. Większość z Nas niestety zapomina, że tak zwany aktywny wypoczynek jest dla Naszego organizmu korzystniejszy niż wypoczynek bierny. Każda osoba jest w stanie wybrać sobie jakąś dyscyplinę sportu, którą lubi. Celem niniejszego “kącika sportowego” jest uświadomienie roli aktywności fizycznej w życiu codziennym oraz pogłębienie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej rekreacji, jak również metod, środków, form stosowanych w treningu sportowym.