Nasze uczelnie

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Współpraca rozpoczęła się 22 lipca 2009 roku z ówczesną Akademią Ekonomiczną im. K. Adameckiego w Katowicach, a dziś Uniwersytetem Ekonomicznym. Dotyczy ona wykonywania wspólnych badań naukowych.