Uczniowie Wydarzenia

Wybory do samorządu uczniowskiego 2020

REGULAMIN WYBORÓW DO  
PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO 
W JASTRZĘBIU-ZDROJU 

 1. KOMISJA WYBORCZA.

1.1. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: p. Agata Zabadaj, p. Marta Chałupka oraz 4 przedstawicieli obecnego samorządu uczniowskiego. 

1.2. Pracę Komisji nadzoruje dyrektor szkoły p. Jolanta Kłopeć. 

1.3. Do zadań Komisji należy: 

 1. a) ogłoszenie wyborów do nowegoPrezydiumSamorządu Uczniowskiego 
 2. b) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur uczniów do władz samorządowych
 3. c) opublikowanie ostatecznej listy kandydatów do samorządu
 4. d) przygotowanie kart wyborczych 
 5. e) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów w dniu głosowania
 6. f) ogłoszenie wyników głosowania

 

 1. KANDYDACI DOPREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. 

2.1. Kandydatami do Prezydium Samorządu Uczniowskiego mogą być wyłącznie uczniowie klas 1-2 IV Liceum Ogólnokształcącego oraz uczniowie klas 1-3 Technikum nr 4. Zgodnie z regulaminem SU, uczniowie klas maturalnych nie mogą kandydować do Prezydium. 

2.2. Kandydat do Prezydium Samorządu Uczniowskiego powinien legitymować się dobrymi wynikami w nauce oraz wyróżniać się zdyscyplinowaniem, dużym zaangażowaniem społecznym i wysoką kulturą osobistą. 

2.3. Kandydat do Prezydium Samorządu Uczniowskiego przesyła swoje zgłoszenie na adres: marta.chalupka@zs6sobieski.edu.pl.  Zgłoszenie zawierać powinno imię i nazwisko, klasę, program wyborczy składający się z 5 punktów oraz wyraźne zdjęcie (mile widziana forma plakatu).  

2.4. Osoby kandydującepo ogłoszeniu ostatecznej listy kandydatów, mają prawo do kampanii wyborczej (wywieszania plakatów, roznoszenia ulotek). Jednak surowo zabrania się przekupywania osób głosujących. Kandydaci, którzy zostaną złapani na łamaniu tego prawa, natychmiast zostaną wykluczeni z listy wyborczej. 

2.5. Autoprezentacje kandydatów umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły oraz na profilu szkoły na Facebooku.  

 1. PRZEBIEG GŁOSOWANIA

3.1. Wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego są powszechne, równe, tajne 
i bezpośrednie. 

3.2. Głosowanie trwa jeden dzień i przebiega w wyznaczonym terminie, w formule online.  

3.3. Głosujący poprzez dziennik librus otrzymuje link do karty wyborczej z listą wszystkich kandydatówNależy zaznaczyć wybrane nazwisko.  

3.4Po zakończeniu terminu głosowania Komisja Wyborcza podsumuje wyniki.  

 

 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA.

4.1. Komisja Wyborcza ogłasza oficjalne wyniki wyborów najdalej w ciągu jednego dnia po głosowaniu. 

4.2. Nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat 
z największą liczbą głosów, pozostałe stanowiska w Prezydium SU otrzymują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów (łącznie 3 osoby: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz Prezydium Samorządu Uczniowskiego). 

 

 1. TERMINARZ WYBORÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

5.1. Zarządzenie wyborów – 16 września 2020r. (środa) 

5.2. Ostateczny termin zgłaszania kandydatów – 22 września 2020 r. (wtorek) 

5.3. Ogłoszenie oficjalnej listy kandydatów – 2września 2020 r. (środa) 

5.4. Czas trwania kampanii wyborczej – 23 września 2020 r. (środa) do 
2 października 2020 r. (piątek) 

5.5. Dzień głosowania – 5.10.2020 r.  (poniedziałek) w godzinach: 6.00 –  23.59. 

5.6. Ogłoszenie oficjalnych wyników wyborów – października 2016 r. (wtorek) 

5.7. Początek kadencji nowego Prezydium Samorządu Uczniowskiego – 
12 października 2020 r. (poniedziałek)