Wiadomości

WYBORY DO PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Drodzy uczniowie!

Każdy z Was ma realny wpływ na życie szkoły!

Chcesz coś zmienić?

Kandyduj do Prezydium Samorządu Uczniowskiego!

REGULAMIN WYBORÓW DO PSU