Mam zawód - mam pracę w regionie

Wykaz kursów w ramach projektu “Mam zawód….”

Poniżej zamieszczony jest plik zawierający wykaz kursów oraz innych form wsparcia w ramach II etapu projektu ” Mam zawód – mam pracę w regionie”. Uczniowie proszeni są o weryfikację danych zawartych w tabeli, a nieścisłości proszę zgłaszać w szkole (p. J. Kluba) do 7 marca 2014r.

Tabela z wybranymi kursami 27.02.2014