Mam zawód - mam pracę w regionie

Zaktualizowana lista osób zakwalifikowanych na zajęcia z doradztwa.

W załączniku przesyłam zaktualizowaną listę osób zakwalifikowanych na zajęcia z doradztwa indywidualnego w ramach projektu “Mam zawód mam pracę w regionie”

[Nie znaleziono pliku]