Wiadomości

Zaproszenie na uroczystość “Śląskie Asy”

Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaprasza najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych (laureatów i finalistów olimpiad i konkursów międzynarodowych) na uroczystość “Śląskie Asy”, która odbędzie się 3 czerwca o godzinie 16.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach. Na uroczystość zostali zaproszeni następujący uczniowie i absolwenci naszej szkoły:

 1. Sławomir Kozok:

-laureat Olimpiady Wiedzy Technicznej w branży elektryczno-elektronicznej (6 miejsce w Polsce)

-jest uczniem klasy 3 Technikum nr 4, kształci się w zawodzie technik elektronik

 1. Karol Gamża:

-finalista Olimpiady Wiedzy Górniczej

-jest tegorocznym absolwentem technikum nr 4, kształcił się w zawodzie technik górnik

 1. Adam Herman

-finalista Olimpiady Wiedzy Górniczej

-jest tegorocznym absolwentem technikum nr 4, kształcił się w zawodzie technik górnik

 1. Patryk Domagalik

-ubiegłoroczny laureat Olimpiady Innowacji Techniczej. Jest współautorem wynalazku pod nazwą ESKONzO – Elektroniczny System Komunikacji Osób Niepełnosprawnych z Otoczeniem, który zdobył następujące nagrody:

-Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG_KATOWICE 2012r.

-Złoty Medal z Wyróżnieniem na 61 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2012”

-Nagroda Specjalna: Jury Brussels Innova (Belgia) na  61 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2012” w kategorii „Młody Wynalazca”

-Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

-Srebrny medal na Międzynarodowych Targach w Moskwie

-złoty medal na  Międzynarodowych Targach Wynalazczości w Paryżu i 2 nagrody specjalne na tych Targach

-złoty medal na  Międzynarodowych Targach Wynalazczości w Rumunii i 4 nagrody specjalne na tych Targach

-jest tegorocznym absolwentem technikum nr 4, kształcił się w zawodzie technik elektronik

 1. Paweł Krosny

-ubiegłoroczny laureat Olimpiady Innowacji Techniczej. Jest współautorem wynalazku pod nazwą ESKONzO – Elektroniczny System Komunikacji Osób Niepełnosprawnych z Otoczeniem, który zdobył następujące nagrody:

-Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG_KATOWICE 2012r.

-Złoty Medal z Wyróżnieniem na 61 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2012”

-Nagroda Specjalna: Jury Brussels Innova (Belgia) na  61 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2012” w kategorii „Młody Wynalazca”

-Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

-Srebrny medal na Międzynarodowych Targach w Moskwie

-złoty medal na  Międzynarodowych Targach Wynalazczości w Paryżu i 2 nagrody specjalne na tych Targach

-złoty medal na  Międzynarodowych Targach Wynalazczości w Rumunii i 4 nagrody specjalne na tych Targach

-jest tegorocznym absolwentem technikum nr 4, kształcił się w zawodzie technik elektryk

 1. Paweł Górzyński

– pierwsze miejsce Konkursie Młody Lider Innowacji Województwa Śląskiego 2013 w kategorii WYNALAZCA, za pracę „Latarka dla niewidomych”

-jest tegorocznym absolwentem technikum nr 4, kształcił się w zawodzie technik elektronik

 1. Tomasz Krzysztofik

– pierwsze miejsce Konkursie Młody Lider Innowacji Województwa Śląskiego 2013 w kategorii WYNALAZCA, za pracę „Latarka dla niewidomych”

-jest tegorocznym absolwentem technikum nr 4, kształcił się w zawodzie technik elektronik

 1. Tomasz Kropiwnicki

– pierwsze miejsce Konkursie Młody Lider Innowacji Województwa Śląskiego 2013 w kategorii WYNALAZCA, za pracę „Latarka dla niewidomych”

-jest uczniem klasy 2 technikum nr 4, kształcił się w zawodzie technik informatyk

 1. Oskar Schimmelpfennig

– pierwsze miejsce Konkursie Młody Lider Innowacji Województwa Śląskiego 2013 w kategorii DYDAKTYK,  za pracę „Inteligentny dom”

-jest tegorocznym absolwentem technikum nr 4, kształcił się w zawodzie technik elektryk

 1. Karol Kucharczyk

– pierwsze miejsce Konkursie Młody Lider Innowacji Województwa Śląskiego 2013 w kategorii DYDAKTYK,  za pracę „Inteligentny dom”

-jest tegorocznym absolwentem technikum nr 4, kształcił się w zawodzie technik elektryk

 1. Paulina Grzywacz

– pierwsze miejsce Konkursie Młody Lider Innowacji Województwa Śląskiego 2013 w kategorii DYDAKTYK,  za pracę „Budujemy klasyfikator ziaren, czyli pomysł na ciekawe zajęcia realizowane metodą WebQuest”

-jest uczennicą klasy 3 technikum nr 4, kształcił się w zawodzie technik analityk

 1. Roksana Kula

– pierwsze miejsce Konkursie Młody Lider Innowacji Województwa Śląskiego 2013 w kategorii DYDAKTYK,  za pracę „Budujemy klasyfikator ziaren, czyli pomysł na ciekawe zajęcia realizowane metodą WebQuest”

-jest uczennicą klasy 3 technikum nr 4, kształcił się w zawodzie technik analityk

 1. Dominik Koniarski

– pierwsze miejsce Konkursie Młody Lider Innowacji Województwa Śląskiego 2013 w kategorii EKOLOG,  za pracę „Analiza mikroskopowa osadu czynnego. Wyznaczanie Indeksu Biotycznego Maddoniego”

-jest uczniem klasy 3 technikum nr 4, kształcił się w zawodzie technik analityk

 1. Samuel Miśkiewicz

– pierwsze miejsce Konkursie Młody Lider Innowacji Województwa Śląskiego 2013 w kategorii EKOLOG,  za pracę „Analiza mikroskopowa osadu czynnego. Wyznaczanie Indeksu Biotycznego Maddoniego”

-jest uczniem klasy 3 technikum nr 4, kształcił się w zawodzie technik analityk

 1. Katarzyna Siekaczyńska

– drugie miejsce Konkursie Młody Lider Innowacji Województwa Śląskiego 2013 w kategorii EKOLOG,  za pracę „Badanie jakości wody Szotkówki na podstawie składu peryfitonu”

-jest uczennicą klasy drugiej IV Liceum Ogólnokształcącego, o profilu biologiczno-chemicznym

16. Natalia Jurkowska

– drugie miejsce Konkursie Młody Lider Innowacji Województwa Śląskiego 2013 w kategorii EKOLOG,  za pracę „Preferencje gniazdowe sroki Pica Pica w Jastrzębiu-Zdroju. Tendencje w latach 2003-2012”

-jest uczennicą klasy drugiej IV Liceum Ogólnokształcącego, o profilu biologiczno-chemicznym

17.   Iwona Witek

– drugie miejsce Konkursie Młody Lider Innowacji Województwa Śląskiego 2013 w kategorii PROGRAMISTA,  za pracę „Pragmatic- gra edukacyjna ucząca algorytmiki i programowania”

-jest uczennicą klasy 2 technikum nr 4, kształcił się w zawodzie technik informatyk

18.   Paweł Radzimierski

– drugie miejsce Konkursie Młody Lider Innowacji Województwa Śląskiego 2013 w kategorii PROGRAMISTA,  za pracę „Pragmatic- gra edukacyjna ucząca algorytmiki i programowania”

-jest uczniem klasy 2 technikum nr 4, kształcił się w zawodzie technik informatyk

 

Wyjazd zaproszonych uczniów pod opieką J. Przygodzkiej i M. Lasak w dniu 3 czerwca o godzinie 14.00 spod szkoły.

Jolanta Kłopeć