Wiadomości

Znaleziono okulary

Znaleziono okulary damskie w sali informatycznej 205 (dawnej 28).

Okulary są do odbioru w gabinecie 104.