Okiem psychologa Wiadomości

Niebieska Linia dla ofiar przemocy w rodzinie

DRODZY UCZNIOWIE, 

Zbliżamy się do momentu miesięcznej przerwy w nauce. Jest to czas w którym pracujący w szkole  specjaliści nie będą dla Was dostępni. 

Dlatego w sytuacji w której doświadczycie przemocy w rodzinie lub będziecie jej świadkiem, albo zostaniecie pokrzywdzeni przestępstwem, możecie zadzwonić na:

NIEBIESKĄ LINIĘ,

22 668-70-00

która działa 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 – 18.00; dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy.

Przypominamy, że dostępny jest także dla Was całodobowy TELEFON ZAUFANIA 116111

Życzymy Wam bezpiecznego wypoczynku 🙂 

Lilla Maślanka-Pawlik – psycholog i Aneta Ziółkowska – pedagog