Wiadomości

Świętujemy Europejski dzień języków obcych!

Różnorodność językowa, wielojęzyczność i nauka języków obcych przez całe życie: to najważniejsze przesłanie w Europie każdego 26 września, w dniu ogłoszonym przez Radę Europy -Europejskim Dniem Języków.

Chcąc uczcić ten dzień, zapraszamy wszystkich Sobieszczaków do udziału w konkursie „Kolory  Flagi”

REGULAMIN KONKURSU

Kolory Flagi
dla wszystkich pasjonatów grafiki, fotografii i rysunku

§ 1
Cel konkursu

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów naszej szkoły nauką języków obcych: angielskiego, niemieckiego i francuskiego oraz doskonaleniem umiejętności językowych, twórczych, artystycznych, graficznych oraz rozwijanie umiejętności pracy w zespole.

§ 2

Organizatorzy konkursu
1. Organizatorem konkursu są nauczyciele Języków Obcych Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu- Zdroju.

§ 3
Uczestnicy konkursu

1. Konkurs skierowany jest do uczniów Liceum oraz Technikum Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu- Zdroju.
2. Liczba uczniów tworzących prace artystyczne to maksymalnie 2 osoby
3. W grupie mogą znajdować się wyłącznie uczniowie
naszej szkoły, z różnych klas. Niedopuszczalny jest udział uczniów w kilku zespołach.

§ 4
Zadanie konkursowe

1.Uczniowie tworzą grafikę, fotografię bądź rysunek. Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji i technice.
2. Grafikę, fotografię należy wysłać na skrzynkę pocztową: sobieski.konkurs2017@gmail.com

3. Rysunek należy dostarczyć do Gabinetu zespołu Językowego 122.

§ 5
Informacje ogólne

1. Przesłanie pracy jest równoznaczne ze zgodą Uczestnika na wykorzystanie jej do celów promocji konkursu.
2. Przebieg obrad Jury odbywa się w formie niejawnej; Organizatorzy nie udzielają żadnych informacji na temat szczegółów przebiegu obrad Jury.
3. Decyzje Jury są nieodwołalne i nie podlegają procedurom odwoławczym.
4. Organizator nie pokrywa kosztów poniesionych przez Uczestników w związku z udziałem w konkursie.
5. Organizator zastrzega sobie, z przyczyn technicznych lub losowych, możliwość dokonywania zmian w regulaminie.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania konkursu w przypadku okoliczności uniemożliwiających jego przeprowadzenie.
§ 6
Terminy konkursowe

1. Nadesłanie i złożenie prac do dnia 29.10.2021 roku
2. 05.11.2021 roku ogłoszenie wyników konkursu.

§ 7
Nagrody

Zwycięski zespół otrzyma bon podarunkowy w kwocie 300 zł oraz ich praca zostanie zamieszczona na stronie naszej szkoły. Nagroda wyróżnienia dla 2 najlepszych zespołów w kwocie po 50 zł.

§ 8
Przebieg konkursu

1.Uczniowie zapoznają się z Regulaminem konkursu.
2. Prace należy wysłać na adres: sobieski.konkurs2017@gmail.com. Każdy wysyłany plik musi zostać opisany z podaniem następujących informacji: Imię i Nazwisko uczniów. Prace wysyłamy do dnia 29.10.2021 roku.