Wiadomości

„BEZPIECZNY SKOK Z BHP DO GÓRNICTWA”

WOJEWÓDZKI  KONKURS BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA UCZNIÓW KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODZIE TECHNIK GÓRNICTWA POZIEMNEGO POD NAZWĄ

„BEZPIECZNY SKOK Z BHP DO GÓRNICTWA”  

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

– technikum w zawodzie technik górnictwa podziemnego.

 Organizatorami konkursu są:

1. Okręgowy Inspektorat Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach.

2. Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.

Partnerami konkursu są:

1. Kuratorium Oświaty w Katowicach.

2. Kompania Węglowa S.A.

3. Katowicki Holding Węglowy S.A.

4. Południowy Koncern Węglowy S.A.

5. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Konkurs odbywać się będzie w formie testu wiedzy teoretycznej i praktycznej, który będzie przebiegał w trzech etapach:

I etap szkolny – 4 październik 2013r,   godzina 1220  miejsce: sala 207

Cześć 1   pisemna – testy;

Część 2  praktyczne  – każdy uczestnik odpowie na 3 pytania problemowe, dotyczące:

1. urządzeń odstawy urobku i transportu materiałów,

2. zagrożeń naturalnych i technicznych,

3. profilaktyki w zwalczaniu zagrożeń naturalnych i technicznych.

w wyniku przeprowadzonych eliminacji szkolnych, wyłoniona zostanie jedna osoba do reprezentowania szkoły na etapie międzyszkolnym

II etap międzyszkolny – szkołę reprezentuje jedna osoba

Odbędzie się w dniach od 22.10 do 31.10. 2013 r.  w ZST w Rybniku

III etap wojewódzki – finał, odbędzie się 20 listopada 2013 roku w Domu Kultury KHW SA Kopalni Węgla Kamiennego „WUJEK” w Katowicach, ul. Wincentego Pola 65.

Informacje na temat konkursu:

– strona internetowa Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach – www.katowice.oip.pl

-u nauczyciela: A. Jelonek.