Wiadomości

Dni wolne od od zajęć w roku 2013/2014

                Po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców  i   Samorządem Uczniowskim ustalam w roku szkolnym 2013/2014  następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

2 maja 2014 r. ( piątek)

5,6,7 maja 2014 r. ( matury pisemne)

20 czerwca 2014 r. ( piątek)

23,24,25 czerwca 2014 r. ( egzaminy zawodowe)