Nasze sukcesy Olimpijczycy Wydarzenia

Kamil i Daniel wśród najlepszych!

Kolejny sukces w olimpiadzie przedmiotowej zanotowali uczniowie Technikum nr 4. Tym razem uzyskali go startując w zawodach finałowych XXXVIII Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, które odbyły się w Częstochowie w dniach 31marca – 01 kwietnia 2015r. W zawodach wzięło udział ok.370 uczniów reprezentujących szkoły z całej Polski, w tym najlepsze szkoły techniczne corocznego rankingu „Perspektyw” z Nowego Sącza czy Krakowa.

Uczniowie klasy IVTM w zawodzie technik mechatronik, Kamil Smyczek i Daniel Kłódka, znaleźli się w gronie laureatów i finalistów w kategorii mechatronicznej.

Kamil, do już bogatego wykazu sukcesów, dołączył tytuł laureata zajmując III lokatę (tytuł laureata przysługuje jedynie pierwszym sześciu najlepszym zawodnikom). Daniel, zajmując X lokatę, uzyskał tytuł finalisty.

Szczególnie osiągnięcie Kamila budzi uznanie i szacunek, gdyż przez całe zawody zmagał się z poważnym przeziębieniem, którego nabawił się podczas wyjazdu. Z dużą pewnością można stwierdzić, że uniemożliwiło to uzyskanie jeszcze lepszego wyniku. Dodatkowo trzeba przypomnieć, że był to już czwarty wyjazd na zawody olimpijskie w ciągu zaledwie 2 tygodni, i Kamil mógł czuć się już zmęczony.

Naszą Szkołę reprezentowało w sumie 6 uczniów w 2 kategoriach: Adam Budzik i Tomasz Kropiwnicki z klasy IVTB (technik informatyk) w najliczniej obsadzonej kategorii informatycznej (opiekun p. Marcin Lasak) oraz, oprócz już wymienionych wcześniej, Grzegorz Czyż i Michał Jurusik z klasy IIITM w kategorii mechatronicznej. Mimo, że nie udało im się awansować do grona finalistów, ich występ należy uznać za udany, a uzyskane wyniki za bardzo dobre. Szczególnie blisko awansu do czołowej grupy był Michał, któremu do czołówki zabrakły jedynie 2 punkty. Wynik ten pozwala patrzeć z optymizmem na ewentualny udział w kolejnej edycji olimpiady.

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowana jest pod patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jej finaliści i laureaci uzyskują zwolnienie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz uzyskują miejsce na wybranym wydziale AGH z pominięciem procesu rekrutacji.

Olimpiada odbywa się w 6 kategoriach tematycznych: elektrycznej, elektronicznej, mechatronicznej, informatycznej, teleinformatycznej i elektroniki medycznej. Ma ona  3-etapowy przebieg.

W pierwszym etapie uczestnicy mierzą się z niełatwym testem wiadomości, z charakterystycznego dla danej kategorii zakresu wiedzy. W tym samym dniu 16 najlepszych uczestników rozwiązuje 2 zadania praktyczne związane z projektowaniem i programowaniem układów typowych dla danej kategorii. 12 najlepszych zawodników awansuje do finału. Jest on realizowany w formie ustnej przed komisją sędziowską oraz zgromadzoną w sali publicznością. Polega na przedstawieniu prezentacji  3 wylosowanych chwilę wcześniej zagadnień technicznych ( na przygotowanie wypowiedzi uczestnik ma jedynie 10 minut).

Wszystkim uczniom oraz ich opiekunom gratulujemy udanego występu.

DK1 KS1