Mam zawód - mam pracę w regionie

Kursy certyfikowane – “Mam zawód….”

Przewidywane terminy rozpoczęcia kursów certyfikowanych:
Część I – spawanie gazowe, spawanie elektryczne –  7 maja
Część III – operator koparko-ładowarki – 16 czerwca
Część IV – magazynier, operator wózków jezdniowych – 24 czerwca
Część V – eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV (SEP) – 7 maja