Wydarzenia

Poznaj Polskę – realizacja projektu MEiN

W bieżącym roku kalendarzowym Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pt. „Poznaj Polskę”. Przyznane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone były na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wg konkretnych wytycznych. Realizacja zadań projektowych miała na celu przede wszystkim uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego młodzieży poprzez umożliwienie jej poznawania ojczyzny,
środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
Przedsięwzięcie wspomogło realizację podstaw programowych i z pewnością wpłynęło na urozmaicenie zajęć lekcyjnych.
W ramach w/w projektu uczniowie z obu typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju wzięli udział w dwóch trzydniowych wycieczkach do Warszawy, które odbyły się odpowiednio w dniach 2-4 oraz 9-11
października br. Zgodnie z założeniami projektu zwiedziliśmy m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowe oraz Łazienki Królewskie z Pałacem na Wodzie, amfiteatrem i pomnikiem Chopina. Uczniowie mieli okazję zobaczyć Belweder, a pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego wysłuchać interesującej lekcji historii.
Odwiedziliśmy również groby wielkich Polaków na Cmentarzu Powązkowskim.
Jednym z kluczowych punktów wycieczki było zwiedzanie Pałacu Króla Jana III Sobieskiego na Wilanowie połączone z aktywnym udziałem Naszych uczniów w warsztatach historycznych. Kilkugodzinny spacer z przewodnikiem po Starym Mieście i Krakowskim Przedmieściu był z kolei świetną okazją do przekonania się na własne oczy, jak bogatą ofertę znanych z historii Polski miejsc posiada Warszawa: Zamek Królewski, Kolumna Zygmunta, Rynek Starego Miasta z Syrenką, Archikatedra, Pomnik Małego Powstańca, Pomnik Adama Mickiewicza, Mikołaja Kopernika, gmach Uniwersytetu Warszawskiego, Pałac Prezydencki, Plac Piłsudskiego czy Grób Nieznanego Żołnierza . Oprócz intensywnego zwiedzania stolicy i realizacji poszczególnych punktów projektowych
znalazł się również czas na integrację i wzmacnianie relacji rówieśniczych. Wieczorne rozmowy i emocjonujące gry planszowe pozwoliły wszystkim uczestnikom wycieczki nie tylko lepiej się poznać, ale i miło spędzić razem czas.
Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które wsparły realizację projektu. Dziękuję opiekunom, a w szczególności Panu Marianowi Janeckiemu za wsparcie merytoryczne podczas wycieczek i ogrom przekazanej uczniom wiedzy. Dziękuję również pani Sarze Kowalczyk oraz pani Magdalenie Krupa za pomoc w realizacji projektu od strony finansowej.
Bożena Rejszel