Wydarzenia

Projekt Krokus – część I

Późną jesienią klasy: II B, III tb i III tf, pod kierunkiem pań nauczycielek: Lidii Gajdzik, Lidii Różackiej i Agnieszki Wereszczak wzięły udział w międzynarodowym interdyscyplinarnym Projekcie Krokus. Za pośrednictwem krakowskiego Muzeum Galicja otrzymaliśmy 100 cebulek (a właściwie prawidłowo botanicznie: bulwocebuli) od Irlandzkiego Towarzystwa Edukacji o Holokauście. Sadzi się je, aby uczcić pamięć półtora miliona dzieci żydowskich oraz tysięcy dzieci innych narodowości zamordowanych podczas II wojny światowej. Żółte kwiaty przypominają żółte gwiazdy Dawida, które Żydzi zmuszeni byli nosić w okupowanych przez niemieckich nazistów krajach.
Mimo zapowiedzi deszczu, pogoda była sprzyjająca. Chociaż p.Różacka najbardziej obawiała się ‘części ogrodniczej’ wydarzenia, akurat nasi uczniowie nie zawiedli i b.chętnie wzięli w niej udział. Każdy miał swoją sadzonkę, którą umieszczono- dzięki wydatnej pomocy wzoru pracowitości, jakim jest pani woźna Teresa Dudek- na skarpie przed szkołą, w miejscu o kształcie serca (co było wcześniejszym pomysłem pani dyr. Jolanty Kłopeć).
Następnie przeszliśmy do auli, gdzie p.Wereszczak wyświetliła i omówiła przygotowaną specjalnie przez siebie na tę okazję fachową prezentację, z której dowiedzieliśmy się m.in., iż krokus to inaczej szafran i jako gatunek uprawny jest najdroższą przyprawą świata.
W dalszej kolejności wróciliśmy do spraw historyczno-martyrologicznych. P.Różacka przedstawiła krótko idee Projektu Krokus oraz Projektu Imiona. W związku z nimi- przewodniczący klas zapalili znicze. Potem każdy obecny odczytał otrzymane na kartce imiona i nazwiska (głównie dzieci), przywołując- zgodnie z intencjami autorów projektu, zainspirowanych wierszem “Jeszcze” W.Szymborskiej- pamięć o Nich. Rozpoczęła p.Gajdzik- od przedwojennych mieszkańców Jastrzębia- Mani Fajner oraz Szoszany Berlińskiej i jej męża Arona, którzy zginęli w obozie zagłady. Zakończyła klasa III tb, odczytaniem Imion najbardziej pokrzywdzonych- dzieci z sierocińca Janusza Korczaka, które wraz z Nim i innymi opiekunami zostały zagazowane w Treblince.
Zwieńczeniem dwóch lekcji było obejrzenie niemieckojęzycznego filmu Centropy o Kindertransportach pt. “Walizka pełna wspomnień” o dziewczynce z Austrii- Lili Tauber, której Holokaust odebrał całą rodzinę.
Wiosną będziemy wypatrywać naszych krokusów w rozkwicie. Wtedy też odbędzie się II część projektu.

Foto: Lidia Gajdzik