Wydarzenia

„Przygotowani na transformację” – Realizacja nowego projektu Unijnego

Miasto Jastrzębie-Zdrój wraz z Zespołem Szkól nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego uzyskało dotację z Unii Europejskiej na projekt w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 z działania 10.23 Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu, Priorytetu X. Fundusze Europejskie na transformację.

„Przygotowani na transformację”. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju”.

Cel Projektu:

Celem działań projektowych w projekcie jest upowszechnianie i rozwój wysokiej jakości kształcenia zawodowego w kierunkach analityk, informatyk i programista – zgodnych z procesem transformacji.

Wsparcie polega na podnoszeniu i nabywaniu nowych kompetencji przez uczniów i nauczycieli poprzez udział w szkoleniach z zakresu:

  • TECHNIK ANALITYK:

1. Specjalistyczne kursy laboratoryjne dla uczniów i nauczycieli
2. Szkolenie z prowadzenia firmy dla analityczek

  • TECHNIK PROGRAMISTA I INFORMATYK:

1. Zaawansowany front-end
2. Technika 3D w przemyśle.
3. Programowanie płytki BBC micro:bit – szkolenie dla uczniów i nauczycieli
4. Aplikacje dla systemu Android (nauczyciele)
5. Swift (nauczyciele)

Celem projektu będzie także podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażanie pracowni analitycznej i informatyczno-programistycznej w Zespole Szkół nr 6 wraz z wykonaniem robót adaptacyjnych.

Planowane efekty:

W projekcie, który będzie realizowany od 01.04.2024 do 30.06.2026 weźmie udział 110 uczniów oraz

18 nauczycieli zawodu. Projekt będzie realizowany w ZS6 w Jastrzębiu-Zdroju oraz w ewentualnych miejscach realizacji szkoleń zewnętrznych. Z wyposażenia w nowoczesne narzędzia edukacji będą korzystać wszyscy uczniowie ZS6 w czasie trwania projektu oraz w kolejnych latach.

Wartość projektu: 889 651,87 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 800 686,68 zł

Dofinansowanie projektu z Budżetu Państwa: 88 965,19 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #zawód #job #rozwój #kwalifikacje #uczeń #technikum