Wiadomości

Tematy na maturę ustną z języka polskiego

W zakładce dotyczącej matury znajdują się tematy obowiązujące w naszej szkole na maturze ustnej z języka polskiego w maju 2014 roku.
Oficjalnego wstępnego wyboru należy dokonać do 30 września 2013 roku.
Nauczyciele języka polskiego służą niezbędnymi radami, nie tylko dla swoich klas.